Zodiile şi Ciclurile Naturii

Există mai multe criterii după care pot fi împărţite şi judecate semnele zodiacale. În legătură cu unele, prin repetarea lor în diverse medii de informare, probabil că deja s-a ajuns la conturarea unei idei chiar şi pentru cei mai puţin interesaţi de astrologie, altele continuă însă să rămână într-un fel de ceaţă a cunoaşterii, deşi sunt de maximă importanţă şi reprezintă de fapt substratul esenţial pentru restul.

Personal, doresc ca în acest material introductiv cu privire la zodii să mă refer pe scurt la ceea a constituit chiar baza de alcătuire a horoscopului pentru cei din vechime şi anume anotimpurile şi elementele naturii, urmând ca, eventual, să ajung, printr-un proces logic, secvenţial, şi la informaţiile vehiculate cel mai des astăzi.

Şi unele şi altele sunt în număr de 4. Vom vedea care sunt corelaţiile ce s-au stabilit, după ce le voi descrie, sumar, şi după ce, în prealabil, voi fi vorbit despre ciclul anual al Soarelui.

Interesul meu nefiind de a mă pierde în amănunte de ordin astronomic, voi spune doar că înţelepţii creatori ai astrologiei, inspiraţi de ciclurile naturii, au împărţit, într-o primă fază, simbolic, Zodiacul, la rândul său, în patru zone egale, delimitate de echinocţii şi solstiţii, pentru ca apoi să subdividă fiecare dintre aceste patru sferturi în trei părţi egale, astfel ajungându-se la cele 12 zodii.

În fiecare an, Primăvara începe exact în momentul în care Soarele traversează ecuatorul, pentru a intra în semnul Berbecului, prima zodie a Primăverii. Vara, la rândul său, începe în clipa în care Soarele traversează punctul cel mai înalt al emisferei nordice, astfel intrând în Rac, primul semn, propriu-zis, al Verii. Toamna îşi are punctul de început atunci când Soarele traversează din nou ecuatorul şi intră în Balanţă, prima zodie de Toamnă. În sfârşit, Iarna începe atunci când Soarele străbate punctul cel mai de jos al emisferei sudice, corespunzând punctului de debut al zodiei Capricornului.

Cele patru elemente ale naturii sunt FOCUL, PĂMÂNTUL, AERUL ŞI APA.

Focul, prin esenţa sa, exprimă căldura, forţa, strălucirea, acţiunea şi tot ceea ce emană o anume energie.
Pământul înseamnă stabilitatea, fixitatea rezistenţa, materialitatea şi tot ceea ce dovedeşte a fi solid şi consistent.
Aerul este expresia lejerităţii, compresibilităţii, expansiunii, supleţii şi a tot ceea ce caracterizează un gaz.
Apei îi sunt asociate caracterul umed, curgerea, penetraţia, capacitatea de înmagazinare, maleabilitatea, forţa de inerţie şi tot ceea ce defineşte un lichid.
Vom trece acum foarte pe scurt în revistă ce corelaţii s-au stabilit între aceste elemente din natură şi anotimpuri.

Astfel, Primăvara corespunde elementului Aer, pentru că este umedă şi caldă.Vara corespunde elementului Foc, pentru că este caldă şi seacă.Toamna corespunde elementului Pământ, pentru că este seacă şi rece.. În sfărşit, Iarna corespunde elementului Apă, pentru că este rece şi umedă.

Condiţiile atmosferice constatate la începutul fiecărui anotimp confirmă aceste calităţi ale elementelor. Calitatea Cald este asociată poziţionării Soarelui în punctul cel mai ridicat, solstiţiul de vară. Calitatea Frig se corelează cu punctul opus, solstiţiul de iarnă, adică cu cea mai coborâtă poziţie a Soarelui. Calitatea Sec se află în legătură cu echinocţiul de toamnă, moment în care observăm că pământul a lăsat să se evapore toată umiditatea sa în timpul căldurilor de vară. În ceea ce priveşte calitatea Umed, aceasta se manifestă în poziţia diametral opusă, echinocţiul de primăvară, când încălzirea progresivă a pământului permite evaporarea apei pe care a absorbit-o în timpul iernii.

Strămoşii noştri, poate şi călăuziţi divin, au atribuit fiecăruia dintre semnele Zodiacului influenţa unui element, astfel născându-se ceea ce a fost numit triplicitatea celor patru elemente.

Fiecare triplicitate reprezintă trei aspecte diferite ale aceleiaşi stări a materiei, diferenţiind astfel influenţa fiecărui semn ce face parte din aceeaşi triplicitate şi acelaşi element.
După cum ştim, elementul Foc degajă o expresie de căldură, elementul Pământ o expresie de fixitate, elementul Aer o expresie de volatilitate şi elementul Apă o expresie de fluiditate.

Pentru a înţelege corespondenţa dintre zodii şi elemente, tot ceea ce trebuie să facem este să observăm cum evoluează Natura în momentul în care fiecare dintre semne este traversat de Soare, aşa îi vom descoperi influenţa.

Să reţinem deci că există trei zodii de Foc (Berbec, Leu, Săgetător), trei zodii de Pământ (Taur, Fecioară, Capricorn), trei zodii de Aer (Gemeni, Balanţă, Vărsător) şi trei zodii de Apă (Rac, Scorpion, Peşti), dar că semnele corespunzând aceluiaşi element vor avea manifestări distincte în funcţie de ordinea în care sunt străbătute de Soare şi, respectiv, de anotimpul cu care se află în corespondenţă.

De asemenea, să mai reţinem un lucru foarte important, asupra căruia vom reveni, anume că ciclul de deplasare a Soarelui prin zodii, implică mereu aceeaşi ordine la nivelul elementelor, FOC, PĂMÂNT, AER, APĂ.

Despre influenţa planetară vom vorbi când ne vom referi la fiecare zodie în parte, acum să urmăm acest fir al investigaţiei astrologice şi să abordăm aspectele Naturii.
Dacă există o exprimare a Naturii sub forma celor patru anotimpuri, o alta o reprezintă cele trei aspecte, sau etape, cu care ne-a obişnuit.

PRIMUL ASPECT: Este vorba despre perioada de creştere, care corespunde traversării de către Soare a primelor patru semne ale Zodiacului aparţinând celor patru elemente. Parcurgerea segmentului Berbec-Taur-Gemeni-Rac corespunde momentului în care Natura renaşte şi se dezvoltă, în vreme ce zilele cresc, împreună cu temperatura.

AL DOILEA ASPECT: Aici avem de-a face cu perioada de rodire, adusă de trecerea Soarelui prin semnele Leu-Fecioară-Balanţă-Scorpion, aferentă ajungerii Naturii la maturitate şi aducând cu sine, la un moment dat, cele mai înalte temperaturi şi cele mai lungi zile

AL TREILEA ASPECT: Se referă la perioada de descreştere, sau regresie, însemnând mersul Soarelui,în ordine, prin zodiile Săgetător-Capricorn-Vărsător-Peşti, şi scăderea zilelor împreună cu dispariţia, treptată, a vegetaţiei.
Schema recapitulativă ar fi deci:

FAZA 1: Berbec (Foc)-Taur (Pământ)-Gemeni (Aer)-Rac (Apă)
FAZA 2: Leu (Foc)-Fecioară (Pământ)-Balanţă (Aer)-Scorpion (Apă)
FAZA 3: Săgetător (Foc)-Capricorn (Pământ)-Vărsător (Aer)-Peşti (Apă)

Să luăm acum fiecare fază în parte:

ÎNTÂIA FAZĂ A NATURII
21martie-22 iulie

Începe cu intrarea Soarelui în Berbec, la echinocţiul de primăvară, în momentul în care zilele sunt egale cu nopţile.. De acum înainte, vegetaţia intră în procesul de renaştere, iar zilele cresc.

BERBEC (FOC)

În perioada petrecută de Soare în semnul Berbecului, între 21 martie şi 19 aprilie, căldura contribuie semnificativ la renaşterea vegetaţiei. Acest semn de Foc are deci o semnificaţie expansivă. El redă naturii activititatea, ardoarea, dinamismul, ca şi cum focul terestru ar reîncălzi, puţin câte puţin, pământul fecund pentru a-i transmite căldura de care are nevoie pentru a face să înmugurească o vegetaţie în plină creştere. Traducând această informaţie în termeni psihologici, acest semn se află în legătură cu iniţiativa, începuturile, proiectele, nevoia de a acţiona, entuziasmul.

TAUR (PĂMÂNT)

Traversarea zodiei Taurului de către Soare, 20 aprilie-20 mai, coincide cu momentul în care pământul, fecundat, se umple cu roadele Naturii.Acest semn se constituie, deci, într-o expresie a bogăţiei fizice, a senzualităţii, a fecundităţii şi a frumuseţii. Dezvoltarea progresivă a a vegetaţiei exprimă la nivel psihologic bogăţia materială asigurată în timp printr-o muncă lentă dar susţinută. Este un semn al promisiunii şi al preocupărilor terestre. Se află în analogie cu natura fertilă şi plină de verdeaţă.

GEMENI (AER)

Paşii străbătuţi de Soare prin semnul Gemenilor, 21 mai-20 iunie, aduc în mijlocul vegetaţiei straturi multicolore de flori ce încântă nespus ochiul. Această perioadă este una a multiplelor metamorfoze. Acest semn exprimă, deci, tinereţea şi ne prezintă o natură în plină mişcare, frapând prin varietatea şi frumuseţea aspectelor cu care ne desfată, dar ale cărei transformări prea rapide împiedică orice fixare sau stabilitate. În termenii evoluţiei omeneşti, Gemenii vor semnifica perioada de creştere rapidă din copilărie, schimbarea, inconstanţa, impresionabilitatea, mobilitatea şi preocupările multiple manifestate simultan. Putem pune de asemenea semnul egal între zodiac Gemenilor şi uşurinţa de adaptare la circumstanţele imediate.

RAC (APĂ)

Ceea ce se întâmplă când Soarele trece prin semnul Racului, 21 iunie-21 iulie, este că vegetaţia ajunge la maxima sa înflorire sub influenţa vitalizantă a elementului APĂ, care favorizează maturizarea. La fel ca apa râuşoarelor ce se răspândeşte fără nici o ordine prestabilită, acolo unde întâlneşte cea mai mică rezistenţă din partea solului, aceste semn exprimă capriciul, pasivitatea, abandonarea, mobilitatea şi forţa de inerţie.
Se află, deci, în analogie cu micile râuleţe care nu încetează să curgă şi înseamnă apa potabilă de care organismul are nevoie zilnic, de unde şi funcţia nutritivă a acestui semn.

A DOUA FAZĂ A NATURII
23 iulie-20 noiembrie

Începe odată cu intrarea Soarelui în semnul Leului, cel mai cald semn de Foc, şi cu care se împacă cel mai bine. Este perioada de maturitate în care Natura atinge apogeul rodirii şi în care ea conferă bunăstarea şi abudenţa.

LEU (FOC)

Soarele în Leu, 23 iulie-22 august, înseamnă cea mai mare căldură şi momentul în care tot mai multe roade ale pământului încep să se ofere culesului. Acest semn este sinonim cu puterea, strălucirea, amploarea, este Focul care se degajă umplând tot de strălucire. Zodia Leului se află în legătură cu generozitatea, nevoia de a proteja, de a străluci, de a domina, de a se impune.

FECIOARĂ (PĂMÂNT)

Când Soarele parcurge zodia Fecioarei, 23 august-21 septembrie, se strânge cea mai mare parte a recoltelor. Este momentul în care pământul fecundat oferă în cele mai mici detalii tot ceea ce a produs. Acest semn exprimă tot ceea ce înseamnă numeroasele munci ale câmpului. El dezvăluie spirit de prevedere, simţ practic, analiză a detaliilor, metodă, calcul, meticulozitate, preocuparea pentru ducerea la capăt a unei munci.

BALANŢĂ (AER)

În semnul Balanţei, 22 septembrie-21 octombrie, Soarele, deplasându-se, are ca efect modificarea echilibrului Naturii prin treceri uşoare de la sec către umed, de la cald către rece. , în vreme ce zilele şi nopţile sunt aproximativ egale. Odată cu strângerea recoltelor, revine traiul lin, îndestulat. Acest semn conferă sensibilitate, dorinţa de dreptate şi dragostea pentru viaţa uşoară şi pentru plăceri. Oamenii născuţi sub el, de regulă se lasă purtaţi către ceea ce este mai agreabil din viaţă.

SCORPION (APĂ)

Momentul trecerii Soarelui prin Scorpion, 21octombrie-20 noiembrie, găseşte Natura în procesul dezbrăcării, treptate, de tot ceea ce o acoperea. Acum, ploile de toamnă, revărsându-se peste sol împreună cu frunzele căzând, aduc la putrezire şi descompun ceea ce a rămas din vegetaţie, care trebuie să se resoarbă în pământ.
Acest semn exprimă deci o forţă pasivă şi tenace care îşi urmează scopul până la capăt. Se află în legătură cu procesele de alterare şi fermentaţie, cu dorinţa de distrugere în vederea unei regenerări viitoare. Există o analogie între acest semn şi apa stătută, mlaştină şi apa nepotabilă.

A TREIA FAZĂ A NATURII
21 noiembrie-20 martie

Începe odată cu intrarea Soarelui în Săgetător, caracterizată printr-o scădere mare de temperatură, dar şi prin scăderea zilelor,în vreme ce vegetaţia dispare total.

SĂGETĂTOR (FOC)

Deplasarea Soarelui prin Săgetător, 21 noiembrie-20 decembrie, aduce, în contrast cu cea prin Berbec, scăderea treptată a căldurii solului. Căldura care se reabsoarbe are efectul de a calma, linişti, modera, pondera şi de a predispune la înţelepciune. Acest semn poate imprima amabilitate şi înţelegere celui născut sub el şi o mai mare uşurinţă în a se destinde decât celelalte. Este semnul raţiunii, al calmului, al filozofiei şi al religiei.

CAPRICORN (PĂMÂNT)

În momentul în care Soarele străbate semnul Capricornului, 21 decembrie-19 ianuarie, pământul îngheţat absoarbe şi digeră resturile vegetaţiei descompuse de ploile Scorpionului şi apoi îmbibate în sol. Capricornul aduce iarna cu sine.
Acest semn exprimă încetineală, concentraţie, sărăcie şi este simbolul efortului lung şi prelungit ce precedă obţinerea recompensei meritate, al nevoii de a munci mult pentru a reuşi. Favorizează acţiunile pe termen lung, precum este cea a semănătorului, care trebuie să aştepte recolta viitoare. Se află în analogie cu munţii, ale căror piscuri nu pot fi atinse decât după mers îndelungat şi anevoios, dar şi cu pământul steril.

VĂRSĂTOR (AER)

Traversarea acestui semn de către Soare, 20 ianuarie-18 februarie, coincide cu vremea cea mai rece. Tot acum, vegetaţia putredă şi decantată serveşte drept hrană pentru seminţele ce vor deveni următoarea vegetaţie.
Acest semn exprimă asimilarea şi cuprinderea, în interior, a lucrurilor, necesitatea de a se servi de experienţele trecutului pentru a progresa, ştiinţa de a folosi sfaturile străbunilor. Este de multe ori semnul solar al celor care se ocupă de educarea tinerelor generaţii, înseamnă învăţătura şi cunoaşterea înaltă. Se află în legătură cu toţi cei care îşi “varsă” ştiinţa şi experienţa.

PEŞTI (APĂ)

Când Soarele îşi face drum prin Semnul Peştilor, 19 februarie-20 martie, elementul Apă se manifestă în modul cel mai abundent. Acum ploile sunt de regulă mai frecvente decât oricând şi favorizează procesul de germinaţie. Acest semn favorizează dezvoltarea sevei şi dă voie mugurilor să se înfiripe. Acest moment face să se întrevadă deja renaşterea vegetaţiei, chiar dacă e timorată de frig.
Este un semn al fecundităţii, al senzualităţii şi al impresionabilităţii. În altă ordine de idei, îl putem pune în legătură cu ezitarea şi cu aşteptarea, cu amânarea, cu tărăgănarea şi cu preluarea parcă prea uşor a unor modele exterioare.
Se află în analogie cu apa mărilor şi a oceanelor, unde trăiesc cei mai mulţi peşti.

Avem acum o imagine succintă a modului în care se traduce exprimarea solară în fiecare dintre semne şi probabil că în sfârşit dispunem de o explicaţie asupra punctului de pornire în definirea caracteristicilor zodiilor. Fiecare dintre ele are o legătură cu anotimpul ce o circumscrie.
Păstrând oarecum perspectiva de abordare a acestei teme să îi dăm şi altă nuanţare. Calităţile celor trei aspecte ale Naturii tocmai descrise se regăsesc la nivelul celor semne ce fac parte din fiecare anotimp şi care se definesc astfel:

SEMNE CARDINALE, FIXE ŞI MUTABILE

Semnele CARDINALE se situează întotdeauna la începutul unui anotimp, deci îşi au ca punct de debut fie echinocţiile, fie solstiţiile şi determină trecerea într-un alt climat sau într-o altă atmosferă, fizică şi respectiv psihică, prin analogie. Acesta este motivul pentru care au fost numite CARDINALE, ele marcând un punct (cardinal) de răscruce către o nouă direcţie sau orientare. Fiecare are legătură cu creşterea sau dezvoltarea într-un anume sens. Sunt zodii de impact şi se manifestă ca atare, într-un fel sau altul.
Ele sunt: BERBEC(primăvară)-RAC(vară)-BALANŢĂ (toamnă)-CAPRICORN (iarnă).
Se caracterizează, în linii mari, prin voinţă, , dinamism, acţiune, efort.

Semnele FIXE sunt întotdeauna plasate între două semne aparţinând aceluiaşi anotimp. Ele sunt deci străbătute de Soare exact când anotimpul se află în plină manifestare.
Ordinea lor este: TAUR (primăvară)-LEU (vară)-SCORPION (toamnă)-VĂRSĂTOR (iarnă)
Se caracterizează, în linii mari, prin stabilitate, fixitate, perseverenţă, forţă.

Semnele MUTABILE au ca poziţionare sfârşitul unui anotimp şi corespund, deci, momentului în care influenţa unui anotimp se diminuează. Natura lor este, astfel, cumva fluctuantă sau mobilă, ele marcând o tranziţie şi exprimând o regresie (faţă de o stare anterioară de fapt).
Succesiune: GEMENI (primăvară)-FECIOARĂ (vară)-SĂGETĂTOR (toamnă)-PEŞTI (iarnă).
Se caracterizează, în linii mari, prin: vioiciune mentală, neastâmpăr, agitaţie, preocupări multiple, interese simultane.

Desigur că este de constatat mai departe că fiecare dintre triplicităţile unui element conţine câte un semn cardinal, fix şi mutabil.

TRIPLICITATE DE FOC:
Berbec:cardinal-primăvară= creşterea căldurii, trezirea naturii
Leu:fix-vară = căldură maximă, strălucire, rodire
Săgetător:mutabil-toamnă = regresia căldurii, calmarea treptată a naturii

TRIPLICITATE DE PĂMÂNT:
Capricorn: cardinal-iarnă =creşterea funcţiei nutritive a pământului
Taur: fix-primăvară= producţia terestră în deplină manifestare
Fecioară: mutabil-vară=regresia tuturor funcţiilor nutritive ale pământului

TRIPLICITATE DE AER
Balanţă: cardinal-toamnă=creşterea influenţei aerului, menită a aduce frigul
Vărsător: fix-iarnă=influenţă maximă a aerului, temperatură minimă
Gemeni: mutabil-primăvară= regresia sau diminuarea influenţei aerului,
permiţând revenirea căldurii

TRIPLICITATE DE APĂ
Rac: cardinal-vară= creşterea influenţei apei, dezvoltarea sevei ce hrăneşte fructele
Scorpion: fix-toamnă= stabilizarea şi imobilitatea apei acumulate, deplina
deplina maturizare a roadelor
Peşti: mutabil-iarnă= regresia influenţei apei.
Mă opresc aici cu analogia, fundamentală, între zodii, elementele şi ciclurile naturii. Pot presupune că, în această epocă a lipsei de răbdare, când timpul pare a trece prea repede şi există parcă prea multe surse de informare deodată, mulţi vor fi considerat plictisitoare descrierea de până acum. Totuşi, pentru cei care încă cred că merită să ştie cum se nasc şi cum evoluează lucrurile, ea probabil că a umplut un gol.
În continuare, şi pentru cei grăbiţi, voi trece în revistă, foarte pe scurt, alte câteva clasificări ale semnelor zodiacale, acreditate, cu mai mult sau mai puţin temei, de-a lungul timpului.

SEMNE MASCULINE (SAU POZITIVE) ŞI SEMNE FEMININE (SAU NEGATIVE).

Această clasificare se bazează pe polaritatea bărbat-femeie, sau yang-yin.
Semne masculine (pozitive): Berbec, Gemeni, Leu, Balanţă, Săgetător, Vărsător.
Semne feminine (negative): Taur, Rac, Fecioară, Scorpion, Capricorn, Peşti.

Semnele masculine sunt în general legate de acţiune şi extrovertire, de dorinţa de a transmite, de a comunica, într-o formă sau alta, de a interacţiona cât mai evident, cât mai vizibil. Sunt dominate de efervescenţă şi de-o oarecare nelinişte, mereu li se pare că mai au ceva de zis ori de făcut şi că timpul le lipseşte.
Semnele feminine au mai mult de-a face cu pasivitatea, inerţia şi introvertirea, cu acumularea. Se manifestă mai lent, dar faptele lor sunt mai stabile şi realizările pot fi mai mari. De multe ori exprimarea lor verbală este mai reţinută, pentru că dau o altă însemnătate cuvântului şi vor să se asigure că spun exact ceea ce trebuie spus.

SEMNE VIOLENTE

Berbec, Scorpion, Capricorn, Vărsător.

Sunt categorisite astfel în funcţie de planeta care le guvernează, dar nu trebuie să ne gândim, neapărat, că un individ având Soarele într-unul din aceste semne, trebuie să fie neapărat “periculos” în vreun fel, sau cel puţin agresiv. Nu, mai degrabă putem avea în vedere faptul că uneori nativii astfel însemnaţi solar se pot manifesta mai energic, fiind mai decişi în acţiunile lor şi dându-le o notă particulară, specifică, ce poate tulbura sau cel puţin mira într-o primă fază, deşi acestea, fireşte, diferă de la caz la caz.

La Berbec, de pildă, putem observa o exacerbare a dinamismului, la Scorpion o prea puternică sau prea intensă pasionalitate, la Capricorn o prea mare determinare în atingerea unui scop, iar la Vărsător o prea împătimită dorinţă de a convinge prin argumente savante.
Cel mai degrabă, prin violent trebuie să se înţeleagă excesiv sau covârşitor.

SEMNE ANIMALE ŞI SEMNE UMANE

Semne animale: Berbec, Taur, Rac, Leu, Scorpion, Capricorn, Peşti.
Semne umane: Gemeni, Fecioară, Balanţă, Vărsător.
* Săgetătorul, reprezentat printr-un centaur, poate fi considerat, ca semn, pe jumătate animal pe jumătate uman.
În acest caz, explicaţia este evidentă şi porneşte de la simbolurile asociate zodiilor. Nu înseamnă că trebuie să ne gândim că un om este mai uman decât altul în funcţie de aceste simboluri, sau, invers, că are o natură animală mai puternică, ci că manifestă anumite particularităţi ce, prin analogie, par a fi împrumutate din caracteristicile atribuite genului de fiinţă, om sau animal, simbolizat.

SEMNE STERILE

În versiunea cea mai răspândită, acestea ar fi Gemenii, Leul şi Fecioara. Potrivit altora, respectiva categorie ar putea include şi Berbecul.
Ideea de semn steril sau nefertil nu sugerează neapărat că cineva având Soarele sau alte planete importante într-unul din aceste semne, eventual cu o aspectare tensionată, nu poate avea copii, ci că, dintr-un motiv sau altul, nu îi va avea la fel de uşor, fie din cause fiziologico-anatomice, fie din cauza anumitor conjuncturi, fie pentru că nu îşi asumă decât cu greutate responsabilitatea aducerii lor pe lume şi, ulterior, a creşterii lor. Motivele pot varia de fiecare dată, uneori putând ţine de cauze inconştiente.
Totuşi, indicaţia mea, ca astrolog cu experienţă, este ca nimeni să nu ia acest gen de reper drept literă de lege şi, cumva, dacă copiii, probabil doriţi, întârzie să apară, să se lase pradă, din cauza acestei informaţii (care nu îmi aparţine), unui fatalism nefast. Un astrolog bun, voi sublinia mereu aceasta, trrebuie să explice cuiva lucrurile în toată complexitatea lor şi să verifice fiecare dintre detaliile ce compun o astrogramă, înainte de a da un verdict, lucru pe care însă nu este normal să-l facă.

SEMNE ARTISTICE ŞI MUZICALE

După cum am specificat şi în cazul planetelor violente, acest gen de clasificare ia în considerare potenţialul inculcat de planeta guvernatoare a zodiei. Nu este deloc musai să avem artişti, de un fel sau de altul, în vreunul dintre semnele cărora li se atribuie acest gen de conotaţie. Poate fi vorba doar de un plus de sensibilitate sau de talent care să trimită cu gândul la anumite înuşiri deosebite, care, fireşte, necesită muncă pentru a fi făcute să funcţioneze în adevăratul sens al cuvântului, poate chiar până la nivelul de performanţă sau virtuozitate.

În anumite cazuri, după cum ştim, anumiţi oameni au un comportament plin de rafinamentul, gingăşia şi nobleţea pe care le alăturăm ideii de artist, fără a fi, propriu-zis, aşa ceva. Vom spune  de multe ori “o, eşti un artist!,” sau “ce artă!”când un anume gest ne va cuceri, sau o anume manifestare, eventual a unui fotbalist pe gazon.

Aş vrea să se înţeleagă că orice semn solar poate naşte artişti, scriitori, compozitori, interpreţi etc, prin aspectările ce intervin într-o astrogramă, totuşi merită să menţionăm aceste semne considerate a favoriza manifestarea artistică:
Taur, Rac, Leu, Săgetător, Peşti, Balanţă.

SEMNE ALE  FRUMUSEŢII

Ajungem cu criteriile în zone tot mai subiective de apreciere. Personal mă voi mulţumi, acum, doar să menţionez care zodii sunt puse în dreptul frumuseţii fizice, ca favorizând-o într-o mai mare măsură decât altele:
Taur, Gemeni, Fecioară, Balanţă, Săgetător

SEMNE TĂCUTE ŞI SEMNE LOCVACE

În sfârşit să mai oferim un posibil reper în judecarea zodiilor, poate, pe undeva, mai pertinent decât altele. Semnele vervei verbale ar fi (aproape ca şi în cazul semnelor frumuseţii) Gemenii, Balanţa şi Săgetătorul (fără a însemna că nu vom descoperi şi alţi vorbăreţi).

Din propria mea experienţă, pot confirma că, de regulă, cei născuţi în aceste zodii vorbesc, într-adevăr, mult, deşi am întâlnit şi mari tăcuţi printre ei. Aş adăuga, în această zonă, tot doar din experienţa mea, Vărsătorul, căci destui nativi supuşi prioritar influenţei uraniene au reuşit să mă copleşească cu potopul lor de vorbe.

În ceea ce priveşte semnele tăcute sau mute, acestea, prin asocierea simbolică de care au parte, sunt considerate a fi Peştii, Scorpionul şi Racul, toate semne de apă. Evident, vietăţile acvatice nu scot, aparent, sunete, ceea ce nu înseamnă că nu un limbaj al lor. Oricum, nu vă faceţi griji, desigur că aveţi toate şansele să întâlniţi Peşti, Scorpioni şi Raci foarte guralivi, acest aspect depinzând de mulţi alţi factori din astrogramă.

Mă opresc aici cu abordarea semnelor zodiacale dintr-o perspectivă oarecum de ansamblu. Veţi vedea că atunci când voi lua fiecare semn în parte, spre analiză, toate lucrurile se vor contura altfel şi vor căpăta semnificaţii complexe.

Aţi fost obişnuiţi cu cărţi care descriu generalităţi privind astrologia şi, probabil, de cele mai multe ori primul vostru impuls a fost să vă citiţi zodia. Este foarte bine, dar nu este suficient.

Fiecare dintre noi este mai mult decât o zodie, fiecare este zodiile, mai précis un mod specific, particular şi întotdeauna unic de combinare a lor. Fiecare manifestăm ceva din orice zodie, trebuie văzut însă ce şi în ce fel, de aceea există astrologiii.

Această prezentare, şi ea de ordin general, a încercat, totuşi, să vină cu un plus, în sensul evidenţierii analogiilor logice ce au dus la crearea astrologiei, sper să constituie un material util pentru cei ce vor să afle mai mult.

Promit să vin, treptat, cu mult mai mult în peisajul astrologic, la fel cum promit că cei ce vor apela la consilierea mea în domeniu, nu vor regreta. M-aş bucura ca unii dintre voi să fi ajuns cu lectura până aici, fără să fi renunţat pe drum. Vouă celor care aţi avut acest “curaj,” vă mulţumesc.

6 Comments

  1. Excelent articol, Mihael! Va multumesc mult ca ati avut determinarea de a-l scrie!

    1. Imi place sa deschid mintile, sa vad ca se petrec, prin intelegere, metamorfoze si ca nimic nu mai este, pentru unii, cum era. Daca vei fi atenta, Alexandra, vei vedea ca subtitlul romanului meu este …..

  2. Imi place ce am citit.De fapt am citit mai intai despre nodul nord in taur si nodul sud in scorpion.Cei nascuti in anul 1967,luna iulie acolo se incadreaza.Sunt pasionata de astrologie si nu numai….Ce -mi poti spune despre zodia leu…luna la nastere in rac…nascuta in anul 1967.Multumesc!

    1. Despre zodia Leu în sine poți citi atâtea și atâtea descrieri, unele mai bune, altele mai proaste. Ajutorul meu, real, vine atunci când fac o astrogramă personalizată, care ține cont de toate aspectele planetare ce vizează o ființă umană și care deci determină structura sa psihică și destinul. Dincolo de ceea ce află cineva la întâlnirea cu mine, există și un efect special pe care îl produce această interacțiune, prin conexiunea energetică ce se creează.

    1. Universul are legile sale, iar astrologia reflectă, printr-un simbolism propriu, aceste legi. Aş vrea deci să înţelegi, planetele nu îţi determină, ci îţi traduc destinul. Altfel, este o discuţie lungă şi complexă. Te aştept la o consultaţie. Îţi voi exemplifica, prin propria astrogramă, cum funcţionează planetele şi aspectele dintre acestea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.