Nodul Sud Gemeni – Nodul Nord în Săgetător

Nativul a fost o persoană extrem de curioasă, dar şi neliniştită. Percepând foarte repede lucrurile, s-a grăbit, mai mereu, să conchidă că a înţeles, în aceeaşi clipă, despre ce este vorba, dar aici a greşit, căci a abordat situaţiile într-un mod mai degrabă superficial. A încercat să cuprindă foarte mult într-un timp foarte scurt şi desigur că mintea i-a jucat în dese rânduri feste. Vorbim despre o inteligenţă vie, pătrunzătoare, însă grăbită, fără astâmpăr. Nativul s-a orientat în general spre mai multe proiecte deodată, a avut ezitări în a alege cea mai bună variantă, dar şi în a finaliza o lucrare începută. Neastâmpărul l-a trimis mereu spre alte domenii ale cunoaşterii, sau spre alte interese, iar nerăbdarea l-a făcut să renunţe pe parcurs la destule din planurile sau acţiunile iniţiate. Nativul a trăit cu frica de a nu scăpa o ocazie sau posibilitate mai bună şi deci a considerat că îşi poate asuma responsabilităţi multiple, dar a putut fi depăşit de situaţie. A obişnuit să-şi supratureze creierul, să se precipite, să analizeze în viteză şi să sară, astfel, anumite amănunte, care ulterior se dovedeau, de cele mai multe ori, esenţiale. S-a bazat pe o capacitate de sinteză, care nu întotdeauna l-a deservit în modul dorit.

Nativul a fost preocupat foarte mult de ideea de studiu, dar şi aici s-a oprit, deseori, la jumătatea drumului. A preferat să asimileze mai mult din ceea ce prindea în zbor, printr-o gândire ageră şi o memorie bună, dar l-au obosit studiile pretenţioase şi laborioase, cerând mult timp şi mult efort, sau le-a refuzat în ideea că sunt inutile şi că experienţa practică rămâne cea mai importantă, sau cea a vieţii, de la locul faptei. Am atins un aspect important, interesul pentru experienţa practică, din cauza unei gândiri practice. Nativul a sesizat mereu mai repede decât alţii conţinutul unei probleme şi a putut acţiona, în consecinţă, mai repede, a fost ceea ce noi numim persoana de acţiune, dar şi intermediarul, cel care preia şi adaptează în cel mai scurt timp posibil o informaţie sau o cerinţă şi apoi o transmite mai departe. Ne putem gândi deci la meserii ţinând de relaţiile cu publicul sau de comunicare, căci nativul a avut darul comunicării, în sensul că s-a exprimat cu uşurinţă. Atragem însă atenţia că totodată a obişnuit să facă risipă de vorbe, dar şi de gesturi, de acţiuni. Cu siguranţă, este o persoană care şi-a epuizat energia, cheltuind-o aproape haotic, din cauza unei agitaţii mentale foarte mari şi a neputinţei de a-şi disciplina suficient gândurile şi iniţiativele. Nu înseamnă că nu a avut, când şi când, eficienţă, dar aceasta ar fi putut fi mai mare printr-o constanţă şi determinare sporite.

Această zonă karmică indică o bună legătură cu cifrele şi cu calculele, indică în general o minte raţională, poate prea raţională, atrasă de diverse teorii şi abstracţiuni. La fel, este vorba despre o fiinţă care s-a putut foarte bine descurca în sfera comerţului, pe care l-a înţeles foarte bine, aproape intuitiv am putea spune. Gândirea sa iute şi descurcăreaţă l-a deservit bine în acest sector, unde totul se bazează pe scăpărarea minţii şi pe adaptabilitate, căci nativul a fost foarte adaptabil. Se poate însă să fi profitat de naivitatea unora, de lentoarea reacţiilor lor, de nesesizarea unor subterfugii de ordin strict negustoresc şi să-i fi păcălit, poate pur şi simplu din obişnuinţă, sau dintr-o anume şiretenie specifică. Se poate deci vorbi de o parte a trecutului care a putut fi marcată de imoralitate, într-o măsură sau alta, dar şi de compromisuri. Persoana a ştiut cum să treacă uşor de la o abordare de la alta, abătând atenţia prin multitudinea de subiecte incluse simultan şi derutând, uneori şi numai din obişnuinţă.

Mai putem vorbi despre o fiinţă în continuă mişcare, îndrăgostită de drumuri scurte şi plictisită de statul pe loc, care de regulă a avut mulţi prieteni, dar şi fraţi. A iubit, pur şi simplu, schimbul de idei şi de vorbe, dar, repet, a vorbit foarte mult, mai bine zis a sporovăit şi de multe ori a evitat să se angreneze în discuţii tranşante. Până la un punct se poate pune problema neseriozităţii, dar probabil că este vorba mai mult despre un spirit flecar, mereu pus pe glume, dornic să creeze voie bună şi să desţelenească frunţile. Nu este  deloc exclus ca nativul să fi fost un animator, poate chiar de profesie, angajat pentru a crea atmosferă în rândul unui anume public, sau al unei anumite clientele.

Întrucâtva, nativul a rămas, cam de fiecare dată, un adolescent până târziu, fiind interesat, efectiv,  de ideea de joacă şi fiind dominat, iarăşi o spun, de un neastâmpăr oarecum juvenil, dar ne putem gândi şi la o foarte mare spontaneitate şi originalitate, la asocieri  surprinzătoare de idei, la o bună dispoziţie molipsitoare. Această vioiciune şi nerăbdare copilăreşti au putut împieta asupra relaţiilor de cuplu, sau a celor de familie în general, pentru că nativul a detestat rutina şi sub acest aspect şi s-a ferit de responsabilităţi menite a-l încărca prea tare sau a- i răpi prea mult din libertatea de mişcare, dar şi de gândire, cu care s-a obişnuit. Dacă şi-a iubit copiii, a făcut-o mai mult ca un frate mai mare, ca un prieten, nu a ştiut să impună sau să fie categoric, s-a bazat pe ideea de comunicare şi de înţelegere prin comunicare permanentă, pe ideea relaţiilor fireşti şi neîmpovărătoare. În general, s-a angajat greu într-o căsătorie, şi aproape sigur au existat, după aceea, iubiri pasagere, măcar de amorul artei, sau pentru a verifica dacă şi-a pierdut sau nu şarmul, ceea ce n-ar fi suportat uşor. Nativul şi-a făcut, practic, o regulă din flirt şi oricum este greu de crezut ca mariajul să-l fi prins mai devreme de 30 de ani şi nici atunci complet. În general, putem spune că a văzut iubirea mai mult ca pe o joacă şi că n-a închis nicioadată porţile pentru alte relaţii, împins de veşnica curiozitate la care atât m-am referit, la nevoia de a-şi exercita inteligenţa pătrunzătoare şi seducătoare.

Se poate ca nativul să fi avut probleme cu plămânii sau să fi suferit accidente ale braţelor şi umerilor, după cum iară se poate să fi suferit din cauza nervilor, pentru că a gândit, mereu, enorm, poate şi în somn. Caracterul său l-a putut face să nu aibă parte de pasiuni profunde, de sentimente adânci, sau de trăiri abisale, s-a grăbit, parcă, să guste din toate câte puţin şi a rămas, întrucâtva, la suprafaţa lucrurilor, fiind luat de vâltoarea vieţii.

Desigur, multe din toate acestea se pot regăsi şi astăzi în comportamentul şi structura nativului, în aspiraţiile sale, cel puţin până la vârsta de treizeci şi cinci de ani. Iarăşi o anume teamă de implicările ferme, de responsabilităţile greoaie ş. a,  viteză, spontaneitate, dar şi superficialitate oarecum. Nativul are ca lecţie principală a se fixa, în ceva, un domeniu, o relaţie, un sentiment, o creaţie. Dacă n-a învăţat să respire încă, acum este momentul s-o facă, pentru a-şi disciplina mişcările şi gândirea. El trebuie să conştientizeze ceea ce face şi mai ales la ce îi serveşte sau nu o acţiune şi un anume fel de a fi. Are de eliminat graba şi răspândirea în prea multe direcţii, este un moment al seriozităţii şi al responsabilizării, al unei integrări la un alt nivel în societate, dar şi în familie. Acum şi studiile trebuie duse până la capăt şi aprofundate, fiind vorba în speţă de studii academice, de înalt nivel. Nativul are a căuta ceea ce n-a prea căutat altădată, spiritualitatea şi tot ce decurge din aceasta, are a căuta informaţia spirituală, cărţile de valoare care nu hrănesc mintea, ci sufletul. De asemenea, are de întâlnit oamenii de valoare, în primul rând călăuzele, sau ghizii spirituali, în orice caz oameni cu orientare mistică, care-i pot transmite şi lui ceva din fervoarea sau extazul lor, îndemnându-l să-şi descopere dimensiunea superioară a fiinţei.

În altă ordine de idei, călătoriile nativului trebuie să se transforme în unele lungi, poate peste mări, fiind preferabile contactele cu acele civilizaţii care într-adevăr au ceva de oferit. Se prea poate să întâlnească străini de mare importanţă pentru el, care îi deschid căi, fizice, mentale, ori spirituale, care îi oferă comori de adâncime.  Astăzi nativul are a evita discuţiile superficiale, sau triviale şi a căuta subiectele ce îl pot cu adevărat înălţa, curiozitatea sa trebuie convertită în setea cunoaşterii absolute, antitodotul pentru veşnica sa nelinişte şi frământare poate fi autodescoperirea, aflarea esenţei nepieritoare, care nu are  nimic de-a face cu nişte neuroni într-o continuă vânzoleală sterilă  Vorbele trebuie să curgă altfel, discuţiilor li se cere o altă închegare şi coagulare. Pe scurt, lecţia principală este, dincolo de răbdare, centrarea, iar aceasta uneori este cel mai lesne dobândită chiar în mijlocul naturii, de care nativul nu prea a ştiut să se bucure sau pe care nu prea a luat-o în seamă.

5 Comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.