Marte retrograd

Marte retrograd se referă la folosirea incorectă a energiei în alte vieţi. Spectrul vizat include mai multe posibilităţi. Pe de-o parte poate fi vorba despre o foarte mare agresivitate, neţinută sub control, despre manifestări brutale şi violente. Nativii astfel însemnaţi au avut poate postura de stăpâni, de şefi, care n-au ştiut să arate clemenţă, milă, îndurare, dovedind o intransigenţă ce a depăşit, într-un fel sau altul, limitele normalului şi care a cauzat altora adevărate traume, sufleteşti, morale, dar şi fizice. Este vorba despre atitudinea satrapului, sau a omului care crede că le ştie pe toate şi că este, din acest motiv, justificat în absolut orice, indiferent de consecinţe.

Putem vorbi apoi despre persoanele oarecum inconştiente, gata a sfida orice limită a curajului şi avântându-se în cele mai nebuneşti aventuri, din dorinţa de a-şi consuma excesul de adrenalină, neastâmpărul, setea de necunoscut şi de altceva. Poate că aceste ambiţii au dus la sacrificarea unor lucruri până la urmă mai importante, sau a situaţiilor vizând familiile acestora.

Există, sub acest semn, oamenii care n-au fost interesaţi decât de realizarea unor deziderate egoiste, uneori absurde. Aceştia au măturat totul din calea lor, nu numai adversarii, ci şi prietenii care nu i-au mai urmat de la un punct încolo, uitând de loialitate şi de promisiuni.

Desigur, acest gen de persoane pot să pară, până la un punct, nişte copii, ei de fapt se comportă oarecum imatur, raportându-se la criterii strict subiective sau ancorându-se  într-un materialism sec şi până la urmă dezamăgitor, chiar şi pentru ei. Probabil că sau au înţeles greşit ideea de Divin, sau au ignorat-o total.

Putem vorbi însă şi despre cazul contrar, al celor care şi-au refuzat materialitatea sau au încercat s-o sublimeze, pentru a se dedica unor scopuri înalte, exclusiv spirituale. Aceştia au ajuns chiar să nege realitatea fizică, sau s-au dezis de ea, alocând însă în acest sens foarte multă energie, lucru care în cele din urmă s-a întors împotriva lor, din cauza dezechilibrelor structurale create. De multe ori aflăm în această categorie fanaticii, indivizi până la urmă tot agresivi şi cu un comportament aberant, dar care fie dirijează această agresivitate împotriva lor înşişi, fie, în numele unor idealuri măreţe, se arată extrem de nemiloşi cu cei care nu le împărtăşesc punctele de vedere, deşi n-o recunosc, răzbunându-se în moduri ce ţin, poate, de un gen de subtilitate perversă sau bolnavă.

În sfârşit, ne mai putem referi şi la oamenii moi, timizi, sau cu complexe de inferioritate, care şi-au folosit prea puţin energia, cultivând apatia, deznădejdea, chiar frica. În dese rânduri, aceştia au dat dovadă de reacţii contradictorii, mergând de la cea mai incredibilă vitejie până la cea mai abjectă laşitate, coordonându-se doar după impulsuri şi având deci o configuraţie psihică labilă.

Desigur, un nativ care îl are pe Marte retrograd poate acuza, într-o formă sau alta, toate aceste influenţe ale trecutului, din fiecare regăsindu-se câte puţin în existenţa sa actuală. Felul personalităţii, potenţat de multe alte aspecte ale temei astrale,  va decide ce anume este cu adevărat marcant din cele expuse.

În altă ordine de idei, vom vedea că Marte retrograd provoacă sentimente de vinovăţie şi de reproş, care într-un fel îl izolează pe individ şi îl îndepărtează de un curs normal al relaţiilor personale. Această poziţie îndeamnă în general la reacţii puternice în raport cu impulsurile primite din exterior şi cu interacţiunile la care omul în cauză este supus. Intensitatea trăirilor sale este foarte mare, deşi acest lucru poate fi bine ascuns. Oricât de bine ar fi ascuns însă, explozia tot se va produce într-o clipă sau alta, fiindcă sunt probleme de rezolvat, care nu se rezolvă prin dispreţuirea lor sau luptând împotriva lor, ci acceptându-le, vorbind cu ele.

Oricum, ca să configurez o idee generală, în limita posibilităţilor, Marte retrograd indică dirijarea greşită a energiei vitale şi respectiv a acţiunilor susţinute de ea. Energia a fost prost utilizată în alte vieţi şi se pare că şi acum este mai degrabă risipită, din cauză că lipseşte o coordonare reală. Nativul nu se adaptează deloc uşor situaţiilor în care este pus de viaţă, într-un fel sau altul manifestă mânie sau nemulţumire, are o permanentă iritare şi nervozitate, chiar dacă surdă şi nedesluşită uneori, dacă este vorba despre o persoană introvertită. Ca şi altădată, probabil că se simte deseori atacat, sfidat, provocat, în pericol, ca şi cum s-ar afla iarăşi pe un câmp de bătălie, postură care a marcat multe din vieţile sale. Îl vom vedea deci pe acest nativ reacţionând mai degrabă ciudat, fie, repet, prin violenţă, mânie, injurii, impulsivitate, senzualitate agresivă, tot felul de defulări, sau prin implicarea în acţiuni riscante, determinată de multe ori de nelinişte ori de idei obsesive, fie cu totul altfel, şi anume prin retragere, abandon, adoptarea unei vieţi ferite de prea multe contacte sau dedicate unui ideal profesional, familial sau spiritual, care de fapt este menită a-l feri de sine însuşi, de ceea ce zace în el şi de care se teme, pentru că se teme de situaţiile pe care le poate naşte şi care îl pot pune în posturi şi roluri jenante, care sigur ar fi sancţionate de cei din jur.

Se impune ca nativul să ajungă să-şi cunoască şi recunoască adevărata sa natură, tendinţele latente care există în el. Sinceritatea faţă de tine însuţi este cea mai importantă sinceritate şi fără aceasta nu poate începe adevărata redresare. Nativului nu trebuie să-i fire ruşine de ceea ce stă să explodeze în el. Pentru a fi eliminată, furia trebuie întâi acceptată şi manifestată, ea nu este ceva neapărat rău, este doar o altă formă de energie, care s-a acumulat în timp din cauza anumitor conjuncturi.

Persoana care poartă un asemenea Marte în structura sa, trebuie să înveţe să-şi canalizeze bine energia, constructiv, mai ales excesul de energie, tensiunea la care m-am tot referit trebuie convertită în creativitate, furtuna se poate transforma într-o apă a renaşterii, menită a iriga o viaţă plată şi o existenţă uscată, înţepenită, aridă, forţa poate căpăta un sens nobil, înălţător, la fel şi curajul.

În cazul în care, dimpotrivă, energia mai degrabă lipseşte, ea trebuie aflată sau chiar inventată, sigur poate fi scoasă de undeva, sigur există un rezervor, totul este să nu te împaci cu propria slăbiciune, debilitate sau chiar cu propria absenţă ca să spun aşa.

Sportul este o recomandare în toate cazurile pentru cei cu Marte retrograd, după cum este recomandată şi competiţia, numai că de această dată trebuie să fie vorba despre competiţia cu tine însuţi, care nu conduce spre trofee, ci spre evoluţie. Tehnicile de respiraţie şi de purificare, ca şi meditaţiile ce implică şi un caracter dinamic, interactiv, sunt o altă recomandare importantă.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.