Punctele Karmei, Dharmei şi Mântuirii

 

i_want_to_break_free-2267

 

PUNCTUL KARMEI: ASC+SAT-PLU (SPIRITUL)

 

Karma este forţa impersonală care face bilanţul tuturor faptelor bune şi rele ale cuiva. Ea este cea care determină următoarea formă de existenţă a fiecărui om, în funcţie de ce a făcut şi cum s-a comportat în existenţele anterioare. În funcţie de karmă, spiritul hotărăşte ce are cineva de făcut în viaţa actuală.

 

Omul are şapte planuri de manifestare:

Planurile fizic şi eteric corespund corpului uman

Planurile astral şi mental corespund sufletului uman

Planurile cauzal, budic şi atmic corespund spiritului uman

 

Spiritului îi corespunde regiunea capului. Sufletului îi corespunde regiunea pieptului şi a  braţelor. Corpului îi corespunde regiunea abdomenului.

Spiritul, prin cele trei planuri ale sale, analizează cantitatea şi calitatea karmei obţinute de om în viaţa precedentă (ce s-a realizat şi nu s-a realizat din programul karmic). Karma primită spre analiză (din viaţa precedentă) vine la spirit prin punctul karmei (sau punctul care oferă karma spre analiză spiritului).

 

ASCENDENT= Legat de poziţia Orizontului aşa cum apare el în momentul primei respiraţii (Orizontul este format de ASC şi DESC şi reprezintă linia conştienţei). Înseamnă conştienţa de sine pură. Prin ASC omul devine conştient de propria sa existenţă ca EU (prin procesul de intuiţie). Apoi, trebuie să integreze ideea de karmă personală, reprezentată de SATURN.

 

SATURN= KARMA PERSONALĂ a omului care este prinsă în factorul conştienţei de sine. Reprezintă lecţia de viaţă a actualei existenţe (dar şi a oricărei alteia) avută de nativ datorită bagajului său karmic.

 

PLUTON= Ne arată ce trebuie să transforme nativul în această viaţă (modificările unor lucruri, unor acţiuni, unor expresii) Pluton se scade în această formulă întrucât omul este obligat să se transforme.

 

  

PUNCTUL DHARMEI: ASC+JUP-NEPTUN (SUFLETUL)

 

După ce Spiritul analizează karma obţinută în viaţa precedentă şi hotărăşte ce este de făcut în această viaţă în privinţa programului karmic actual, Spiritul dă ordin Sufletului cum să acţioneze în destinul actualei vieţi.

Sufletul acţionează în planul mental şi astral. Dharma este nivelul spiritual maxim atins de un individ la finele unei încarnări. Ea este legată de Nodul Nord. . În funcţie de nivelul spiritual atins la finalul încarnării anterioare, sufletul va acţiona în această viaţă  prin cele două planuri ale sale, conform unei scheme de acţiune. El stabileşte ce anume caută şi cum să acţioneze. De fapt, dharma înseamnă legea personală de evoluţie a fiecăruia.

La nivelul planului mental acţionează conştiinţa omului, care caută să se focalizeze pe anumite lucruri legate de actitivatatea suprapersonală a omului (dar conştientă). Este interesată să acţioneze asupra corpului uman, astfel încât acesta să fie cât mai fericit, să prospere, să ocupe un loc important în societate. Sufletul (prin conştiinţă) creează impresia de dincolo de rău corpului uman. Conştiinţa ascultă de ordinul sufletului, nelăsând corpului uman decât impresia de bine general (Mai bine zis, în contextul general de bine, poate exista şi ceva rău, dar acest ceva nu se vede-Binele trebuie să-l urmărească pe om, iar puţinul rău nu-l urmăreşte pe om! Răul există şi doar atât-nu are de-a face cu omul).

Dharma dă legea vieţii, legea binelui în general (şi a unui pic de rău în particular). Fiecare trebuie să îşi împlinească doar propria sa lege.

 

ASCENDENT-Prin Asc, omul devine conştient de propria sa existenţă, ca Eu

JUPITER-A doua planetă a egoului conştient. Ajută nativul să se păstreze pe o poziţie şi menţine chiar întreaga viaţă organică la un asemenea nivel, încât îi dă posibilitate omului să se descurce în condiţiile vieţii pământene. Jupiter este o planetă masculină, iar perechea lui feminină este Mercur (planeta pasivă). Toate procesele vieţii umane legate de beneficii (materiale) îl au în mare măsură ca declanşator pe Jupiter.

Jupiter, la un alt nivel de idei, înseamnă forma materială pe care o ia pentru fiecare, ca reprezentare, spiritul, sau modul în care îşi concepe, mental, înălţarea spirituală, evoluţia. Totodată, înseamnă locul  în care fiecare îşi percepe şansa şi felul în care care vrea să şi-o extragă, valorile cele mai importante, după care se ghidează, învăţătura de bază de care se simte călăuzit la un nivel superior.

NEPTUN este planeta care face legătura între inconştientul colectiv şi eu-l particular. El topeşte (dizolvă) ego-ul şi îl aduce într-o stare nouă în universul conştient printr-o iubire (nepământeană). El transfigurează conştientul într-un inconştient nou. Fiecare inconştient uman (în particular) se răspândeşte unindu-se din nou într-o energie, până la…NIRVANA.

 

Sufletul, prin locul reprezentat de punctul Dharmei (P: D), oferă itinerariul de viaţă planurilor sale astral şi mental.

 

Prezenţa Dharmei în diferite semne este legată de legea fiecărui om, oferită de suflet omului prin punctul Dharmei (P D).

 

   PUNCTUL MÂNTUIRII: SOA+LUN-ASC (CORPUL)

 Încercarea omului de a se înălţa spiritual, ridicarea dintr-o stare spirituală inferioară. Corpul se eliberează, ridicându-se spiritual (prin cele două planuri ale sale, fizic şi eteric) către planurile dharmice şi karmice.

 

ASCENDENT- Punctul către care se îndreaptă omul în tendinţa lui de a se mântui, cătreSpiritul său şi către Dumnezeu

SOARE-        Personalitatea de bază, legătura cu planurile superioare şi în primul rând cuSpiritul  (legătura, deci, cu factorul conştient). Reprezintă viaţa, vitalitatea,tatăl.

LUNA-      Legătura cu planurile de până la cel al sufletului (nu mai sus de planul mental) şii legătura cu factorul inconştient.Reprezintă sensibilitatea şi mama.

Formula Punctului Mântuirii (PM) pune în evidenţă ridicarea energiilor spirituale legate de Mântuire, până când ele ajung la nivelul sufletului şi apoi al spiritului.

Punctul Mântuirii este legat de gradul de spiritualizare şi de modul în care un individ se spiritualizează sau poate să se spiritualizeze în fiecare semn.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.