Nodul Sud în Scorpion, Nodul Nord în Taur

ScorpionTaur

 

Pot spune că îmi este foarte dificil să vorbesc despre această configuraţie, care mă încadrează şi pe mine. Totodată însă, experienţa de viaţă şi faptul că am evoluat considerabil mă ajută să mă obiectivez în raport cu o perspectivă care, evident, pare una subiectivă din start.

Karma celor cu Nodul Sud în Scorpion este poate cea mai grea, dar, dintr-un anumit punct de vedere, promite cel mai mult. Aceşti indivizi, vor nu vor, întotdeauna ies în evidenţă prin ceva, care poate fi, deopotrivă, pozitiv sau negativ, deşi, uneori, întâlnim ambele aspecte, poate la fel de puternic proporţionate, ceea ce va crea nelinişte şi confuzie în rândul celor care cunosc aceste persoane, fiindcă nu vor şti ce abordare să adopte în a se relaţiona cu ele. Vă voi dezvălui un secret, tulburarea născută în jurul său de nativul venind în această viaţă amprentat de zestrea Scorpionului există chiar în acesta, la nivelul unui inconştient într-o amplă manifestare, semănând cu adâncul unui vulcan care se pregăteşte necontenit să erupă.

Ca să mă exprim aşa, Scorpionul Karmic, datorită curiozităţii sale excesive, a cotrobăit în mai toate reîncarnările prin unghere ale firii care pe cei mai mulţi îi înspăimântă. Nu şi-a refuzat nici un fel de căutare, căci în toate s-a căutat de fapt pe sine. Cu patimă. Sună paradoxal, nu-i aşa, cum să te cauţi cu patimă? Ei bine, înainte de a râde încercaţi să cunoaşteţi un asemenea nativ, deşi vă asigur că vă va fi foarte greu. Scorpionul Karmic se lasă greu descoperit şi niciodată în întregime, ceea ce el consideră a fi foarte important este ţinut sub o armură aproape impenetrabilă. De fapt, nativul vă va arăta doar ceea ce vrea el să vă arate, deşi vă poate face să credeţi cu totul altceva, prin inconfundabile efuziuni de sinceritate care vă vor şoca într-o primă fază.

Ar fi interesant să studiaţi viaţa, felul de a fi şi chiar chipul, fizic, privirea, celui ce s-a numit Rasputin, pentru mine acesta reprezintă în mare măsură o întruchipare a tiparului scorpionian. Fiţi atenţi la ochii aceia incredibil de pătrunzători, răscolitori, care par, la distanţa de aproape un secol, la fel de vii. Rasputin era în stare să spună aproape totul despre un necunoscut, îi lăsa pe toţi muţi de uimire vorbind cu amănunte despre ei ca şi cum i-ar fi radiografiat psihic, chiar şi în stare de beţie, dar prea rar vorbea despre sine. Parcă s-ar fi temut. Parcă s-ar fi temut să nu fie prea mult, nu doar pentru ceilalţi, dar şi pentru sine, ca şi când acest lucru l-ar fi putut omorî.

Intrăm într-un univers profund, universul unui om care se simte încărcat de vină. Este pe de-o parte vina celui care a făcut multe fapte pe care pământenii, sau alte specii din Univers,  le-au considerat, şi des încă le consideră, nelegiuite. O vină pe care a învăţat s-o vadă şi s-o păstreze în minte ca atare, de-a lungul existenţelor, fiind de atâtea ori condamnat, la modul propriu, de tribunalele diverselor structuri sociale. Nu rareori, o voi spune foarte direct, cei care vin azi cu această karmă au fost criminali, mai mici sau mai mari, ori au fost hoţi, pungaşi, escroci. Şi-au putut câştiga traiul frecventând medii subterane, rău famate sau clandestine, lumi numite azi interlope, conduse de cu totul alte legi decât cele oficiale, unele specifice şi pe alocuri foarte dure, nemiloase. Scorpionul Karmic a putut de asemenea fi răzvrătitul sau proscrisul, haiducul sau tâlharul la drumul mare, cel care nu poate respecta ordinea stabilită de altcineva şi găsind mereu un motiv, şi o formă, de a o critica, contesta şi ataca.

Ne referim, evident, doar la un nivel al „scorpionismului,” care nu vizează fiinţele elevate, dintr-o perspectivă sau alta, revendicându-se din această clasă astrală. Vedeţi dumneavoastră, Scorpionul, fost sau actual, dacă nu a depăşit un anume prag al conştiinţei, nu poate iubi puterea altuia, fiindcă o iubeşte prea mult pe a sa. Dorinţa sa de putere ajunge să se transforme într-o beţie a puterii, însă când aceasta se însoţeşte cu o inteligenţă dezvoltată, ea poate da naştere unei făpturi pe cât de perfidă, pe atât de abilă, ce îşi calculează cu dibăcie paşii către râvnita putere şi astfel putem ajunge să ne gândim la personajul creionat de Shakespeare sub chipul lui Richard al III-lea. Karma Scorpionului este propice pentru a crea, dacă stelele sunt de acord,  ţesătorul de intrigi la nivelul maxim, care ştie exact cu cine are de-a face şi ce tactică să adopte în funcţie de orice context. Alţii doar înţeleg jocul puterii, Scorpionul îl simte. Da, această karmă poate scoate la rampă chiar fiinţe machiavelice, diabolice, ce se regăsesc perfect în elementul lor construindu-şi măreţia pe mizeria adusă de actele lor celorlalţi.

Să punctăm o idee importantă, Nodul Sud în Scorpion povesteşte despre un individ a cărui intuiţie poate fi cu totul ieşită din comun. Aceasta însă, în funcţie de întreaga hartă astrală, va servi unor cauze bune, frumoase, nobile, ori rele, urâte, josnice. Depinde mereu de atâţia factori, depinde în primul rând de relaţionarea la care ai ajuns cu Divinitatea, dar şi cu Divinul din tine.

Scorpionul magician sau vrăjitor negru? Da, desigur, căci şi aici este implicată puterea, dintr-o perspectivă ocultă, conferindu-i nativului privilegiul de a-i transforma, prin demersuri subtile, pe alţii în marionete, însă să vorbim şi despre magicianul luminos, despre vrăjitorul alb, cel care şi-a dedicat viaţa sau vieţile servindu-le altora spre a-i ajuta să iasă din ignoranţă. Cei cu această karmă, mânaţi de aceeaşi veşnică curiozitate, au încercat neîncetat, încearcă, să descopere ceea ce este dincolo de aparenţe, ce conduce, din plan nevăzut, lumea şi Universul. În acest sens au fost, sunt, gata să experimenteze, orice, uneori eşuând.

Lucru extrem de important, mulţi dintre actualii psihiatri sau psihologi, sau dintre actualii cercetători într-un domeniu sau altul, sunt foşti aşa-zişi vrăjitori, sau cititori ai stelelor ori, în denumirea modernă, astrologi şi lucrul pe care îl au în comun este acest Nod Sud în Scorpion. Personal, am avut o viziune, nu vis, în care citeam viitorul scoţând, cu mâna, din foc, diverse lemne care luau anumite forme. Karma Scorpionului are foarte mult de-a face cu tot ceea ce înseamnă supranatural, iar când vorbim despre alchimie, în speţă psihică,  implicăm negreşit Scorpionul şi stăpânul acestuia, Pluton.

Simbolistica legată de el ne trimite cu gândul la infern şi la cei ce coboară aici, suportând încercări de-a dreptul cumplite, dar eliberatoare, pentru a reveni apoi, în lume, cu o nouă cunoaştere, de care profită toţi ceilalţi. Să punctăm acest aspect, karma scorpioniană înseamnă, într-o anume dimensiune a sa, căutarea cunoaşterii ultime, pentru a cărei dobândire se poate plăti un preţ enorm. Nu va putea spune nimeni dacă cineva a ajuns la această cunoaştere, dar fiorul mistic exagerat al Scorpionului Karmic, sau pur şi simplu prea mare sa aspiraţie către înalt, reuşesc să-i inducă acestuia o permanentă tensiune interioară, uneori extrem de accentuată, care uneori se poate transforma în frică.

Să vorbim şi despre frică, căci uneori lupta pentru putere a acestor nativi este născută, oricât de ciudat ar părea, chiar de frică. Frica de a nu fi ei atacaţi sau supuşi unor vicisitudini pentru care nu se simt pregătiţi. Frica de a nu fi văzuţi drept vulnerabili. De ce? Fiindcă posedă o uriaşă sensibilitate, una care  pe ei înşişi îi îngrozeşte. De fapt, dacă vreţi, acesta este poate cel mai mare secret pe care îl duc cu ei nativii cu Nodul Sud în Scorpion. Ei nu trec prin nenumărate aventuri incredibile fără a fi marcaţi de acestea, dimpotrivă, fiecare îşi lasă urma asupra lor şi, dacă pe de-o parte aceasta le sporeşte  gradul de perceptivitate, pe de alta îi încarcă cu responsabilitatea deţinerii tot pregnante şi mai clare a codului prin care esenţa fiecăreia este descifrată, însă nu la nivelul gândirii raţionale, ci la cel al unei logici care ţine mai mult de spectrul sentimentelor şi al emoţiilor. Se poate spune că, mai mult, ei sunt ca un burete pentru energia ce stă la baza diferitelor experienţe, însă au nevoie de un foarte mare efort, valorificat într-un timp ce poate însemna vieţi întregi, pentru a-şi traduce prin gânduri efective ceea ce ajung să simtă trecând prin stări de-a dreptul contradictorii.„Copiii” acestei karme sunt „aparate” foarte performante de detectare a frecvenţelor vibraţionale, ceea ce însă ajunge să-i apese, căci de multe ori nu ştiu cum să procedeze în raport cu ceea ce percep, intrând de aceea într-o defensivă pe care ei o consideră a supravieţuirii şi putând ajunge chiar la un fel de paranoia.

Nodul Sud în Scorpion te face să simţi pericol peste tot şi de la oricine, căci exprimă trecutul unor oameni ce chiar s-au aflat foarte des în pericol, prin preocupările, viziunile, curiozitităţile şi aspiraţiile lor. Nu este greşit să vorbim şi despre instinctualitatea enormă care i-a caracterizat şi care se poate regăsi, până la un punct şi azi în fiinţa lor şi care i-a putut face să acţioneze de-a dreptul pripit, sub impulsul furiei şi mai ales al dorinţei. Căci a dori, într-un fel sau altul, cu uriaşă putere a însemnat chiar felul de a fi al acestora. Vorbeam de vulcanul gata să erupă. Imaginea acestuia defineşte exact lumea dorinţelor ce se tot acumulează şi care până la urmă îşi vor cere tributul de la cel care le are. Scorpionul Karmic s-a ruşinat şi se ruşinează de unele dintre acestea, sau poate de toate.Având un adevărat talent de a le nega, s-a acuzat pentru ele, însă, într-un final, renunţând la plăcerea autoflagelării intelectuale, a cedat şi s-a lăsat posedat şi consumat de ele. Îl vedem fiind cel mai mare critic al său, însă nesuportând critica altora şi pedepsindu-i, atunci când poate, în diverse moduri pentru îndrăzneala lor. El ţine minte orice , contabilizează şi reacţionează atunci când nimeni nu se mai aşteaptă,  nici un afront, oricât de mic, nu este trecut cu vederea.

Nu trebuie să ne mirăm, foarte multe dintre încarnările sale au presupus o existenţă pe muchie de cuţit, cu încercări-limită, la care uneori s-a supus de bună voie, dar care alteori au însemnat consecinţa firească a atitudinii lui sfidătoare sau crude, chiar neverosimilă pe alocuri. Pentru el a se opri a însemnat cel mai greu lucru şi de multe ori doar moartea a intervenit în acest sens. Este foarte greu să-i explici unui nativ cu această karmă că sunt lucruri ce nu pot fi făcute, pentru că eventual ţin de absurd. Memoria sa conţine imagini şocante ale luptelor duse, ale obstacolelor depăşite. Da,  însă şi ale unor înfrângeri drastice şi îngrozitor de dureroase. De aceea, îl vom vedea oscilând între un curaj nemăsurat şi o teamă acerbă, care se naşte din senin şi pare chiar hilară. Este mai ales teama de umilinţă, dar şi de respingere. Vom mai aborda subiectul.

Vorbim despre nişte oameni care nu prea au ştiut să se odihnească şi să îşi ofere linişte, care au fost frământaţi de diverse obsesii, deseori ţinând de sexualitate, asimilată şi ea unui fel de mit al puterii. Scorpionul Karmic a făcut deseori paradă de capacitatea sa de seducţie servită de atributele sexuale, a încercat să supună sau să domine prin sex, să obţină favoruri, a mers foarte departe. A face sex pentru un asemenea nativ înseamnă mult mai mult decât pentru alţii şi vom descoperi la acesta în dese rânduri o adevărată artă a amorului sau plăcerea de a prelungi actul sexual la nesfârşit, ca şi când aici s-ar întâmpla totul. Dar, cum am pomenit despre felul special în care acesta „percepe” energia, se cuvine să spunem că în cazul celor foarte evoluaţi având această karmă acuplarea carnală reprezintă doar calea către un alt gen de contopire, care implică straturile superioare ale fiinţei şi chiar sufletul într-un final. Avem deci de-a face cu campioni, artişti, dar şi cu înţelepţi ai sexului, de fapt ai iubirii care transcende sexul uneori pornind chiar de la sex. Problema şi în această încarnare pentru nativul „scorpionizat” va fi, iată, pornind de la aceste premise, chiar faptul că fuzionează prea uşor cu ceilalţi sau că face, la nivel subtil, corp comun cu ei, riscând să devină asfixiant. Altă temă de continuat.

Nimic nu este totuşi mai greu de decriptat decât taina Scorpionului. Să ne gândim din nou la acest controverat Rasputin, care pe de-o parte era un profet, vizionar şi tămăduitor autentic, iar pe de alta nu putea rezista tentaţiei carnale, deşi avea clipe când se blama pentru apucăturile sale. Ce s-o fi întâmplat în această făptură, prin ce chinuri infernale o fi trecut?! Scorpionul, mai ales în aspectare karmică, înseamnă chiar acest paradox, coexistenţa celui foarte înzestrat din foarte multe puncte de vedere, cu facultăţi intelectuale de excepţie,   având chiar potenţialul iluminării, şi a instinctualului, a pătimaşului, a celui care nu se poate opune unor plăceri uneori chiar grobiene, josnice.  Fructul interzis, oricât de periculos sau de dăunător, compromiţător  ar fi să muşti din el,   îl atrage ca un magnet pe cel marcat de tipologia Scorpionului, iar apoi îi pare rău, este devastat, interior, de propriile atitudini şi acte,  căci, apropo de alchimie, el are aspiraţia permanentă, care îl mistuie ca un foc, de a se purifica. Deloc întâmplător deci că acest aşa-zis călugăr, care a înspăimântat preoţimea şi a înnebunit Rusia, sfânt pentru unii, diavol pentru alţii, prilej pentru idolatrie sau blamare totală, devenise adeptul unei secte a cărei doctrină era că pentru a te mântui trebuie, măcar până la un punct, să păcătuieşti cât mai mult. Bizar sau nu, după cum dovedeşte acest caz, a fi pătimaş nu se reduce doar la ceea ce noi numim vicii, căci, iată, şi credinţa poate deveni patimă atunci când nu ai un discernământ potrivit, o inteligenţă despărţită de instinct.  Haideţi să folosim un alt cuvânt, pasionalitate. El descrie foarte bine o latură pregnantă a Scorpionismului, care aproape că exclude abordarea unui demers, oricare ar fi el, fără o implicare intensă. La el se adaugă impulsivitatea, deşi pare uneori atât de bine controlată de Scorpio-nativ, căci acesta se hrăneşte în primul rând din emoţii, ce reuşesc şi să atingă paroxismul şi îl supun unor trăiri greu de suportat, ce se întâmplă săi ia chipul unor ieşiri care îi înspăimântă pe cei ce îl cunosc şi pot duce oriunde, absolut oriunde, fără nici o limită, căci limita este oricum ceea ce îi displace cel mai mult. V-aş ruga să citiţi sau recitiţi Crimă şi Pedeapsă ori Fraţii Karamazov.

Aş putea vorbi foarte mult, prea mult despre Nodul Sud în Scorpion. Să mai trecem în revistă însă doar două-trei lucruri în legătură cu acesta şi apoi să tragem nişte concluzii, introducând, pe scurt,  şi lecţia Nodului Nord în Taur.

Dacă în multe vieţi au râvnit la posesiile altora şi au şi reuşit, probabil, să le obţină prin intrigi, comploturi, dar şi prin delapidare, hoţii, escrocherii sau lupte efective, au existat şi altele când pur şi simplu s-au trezit depinzând de situaţia altora, prin mersul lucrurilor. O să repet mereu, această karmă este extrem de complexă, chiar sofisticată şi prea rar corespunde unui om simplu sau obişnuit. A fura, de exemplu, se poate întâmpla în multe feluri, căci nu înseamnă neapărat a băga mâna în buzunarul cuiva, poţi fura gânduri, idei, energie, sau poi fura încredere.

În dese rânduri cei cu Nodul Sud în  Scorpion, având priceperea înnăscută de a citi gânduri şi motivaţii, au profitat de slăbiciunile descoperite în aproapele lor pentru a-şi vedea scopurile îndeplinite sau doar pentru a nu muri, neavând îndeletniciri sau meserii, profesii clare precum ale altora. Putem spune, cu alte cuvinte, că fac parte dintre cei care nu s-au putut, de regulă, adapta aşa-zisei normalităţi a unei epoci, oricare ar fi fost aceasta. De aceea şi-au inventat singuri un rol, unul deosebit, atrăgând atenţia prin idei îndrăzneţe sau asocieri inedite de gânduri, părând într-o primă fază bizare, dar apoi ajungând să seducă sau chiar să creeze o modă. Aceşti oameni au fost şi sunt fascinanţi, fiindcă li s-a conferit calitatea de a vedea ceea ce alţii nu văd, mai bine zis de a simţi, căci acesta este verbul care îi caracterizează. Este greu însă de a-ţi face o meserie din aşa ceva şi în trecut a fost şi mai greu.

Totuşi, cei mai evoluaţi dintre Scorpionii Karmici au ajuns să fie apreciaţi de elită, de ceea ce mereu s-a numit lumea bună. Cum nu exista termenul de coach, psihiatru, psiholog, ei au fost numiţi sfătuitori sau consilieri şi chiar feţele regale i-au folosit pentru a lua deciziile cele mai înţelepte, pentru a avea mai multe atuuri în faţa duşmanilor sau pentru a-şi explica propriile trăiri. Când nu a fost numit vrăjitor, nativul astfel înzestrat de stele a putut fi văzut ca un doctor al sufletelor sau ca un canal de legătură cu Sursa sau Divinul. Dar poate tot el a pus, încă de la început, bazele comunicării cu morţii, adică cu spiritele celor plecaţi din trup, căci nici o altă configuraţie karmică nu predispune mai mult la mediumnitate. Moartea nu sperie, ci incită un Scorpion, este unul dintre aliaţii săi principali, căci îl ajută să înţeleagă eternitatea, aceasta în cazul în care, evident, şi-a depăşit angoasele sale frustrante şi inexplicabile, cauzate de greutatea vieţii pământeşti. Lucru demn de menţionat, un asemenea nativ a fost înfricoşat mai mult de viaţă decât de moarte, stare care persistă şi azi, la nivelul inconştientului.

Spuneam că aceşti nativi s-au bazat pe ceea ce au alţii în general, de multe ori simţindu-se îndreptăţiţi să îşi însuşească sau să dispună, prin furt, crimă, conspiraţie, şantaj,  căsătorii avantajoase etc de ceea ce semenii lor au agonisit cu sudoare, dar vreau să subliniez şi cealalată idee, şi anume că, cel puţin de la un punct încolo, evoluând, au devenit nişte neînţeleşi, greu de încadrat. Cu siguranţă, au existat momente când s-au pomenit rătăcind prin lume, căutându-şi un rost pe care nici ei nu-l pricepeau clar. Dacă aşa-zisele lor nelegiuiri pentru care astăzi poartă un apăsător complex al vinovăţiei, resimt o durere surdă ce nu vrea să dispară, au fost determinate nu o dată de disperare, de instinctul supravieţuirii, deci nu doar de lăcomie sau de nevoia de putere, nu este mai puţin adevărat că a trăi în finitudine atunci când tu cauţi absolutul este aproape imposibil. Undeva apare o sfâşiere interioară, dar şi revolta de care pomeneam. Tu Îl cauţi pe Dumnezeu, a cărui prezenţă o simţi, şi pe care Îl ştii a însemna bunătate, blândeţe şi protecţie totală, însă pe de altă parte te loveşti, imediat în apropiere, de o realitate cruntă, trebuie să suporţi micimile omeneşti, mândrii şi aspiraţii meschine, manifestările orgolioase ale unor fiinţe egoiste care numai protecţie nu vor să îţi ofere. Aşa ceva te decepţionează şi te ameţeşte, nu ştii ce să faci. Unii dintre Scorpionii Karmici au depăşit stadiul de nemulţumire şi s-au abandonat complet Creatorului, alţii şi-au căutat măşti şi şi-au inventat comportamente, fie şi reprobabile, prin care să poată face faţă iadului pământesc. Poate ar fi mai potrivit să spunem că au avut o atitudine ce a alternat între o extremă şi alta, între dorinţa de sfinţenie şi cea de a pedepsi, chiar şi prin crimă, o realitate în care nu se regăsesc, sentimentul că sunt exilaţi într-un loc care nu este al lor.

Ei bine, toate aceste lucruri ale trecutului, dar şi altele, dintre care unele se vor deduce în continuare,  s-au transformat în elemente ce compun psihismul celui care astăzi trăieşte sub influenţa acestei karme şi care iar se poate simţi straniu între oameni. Dar există şi un Nod Nord în Taur, care propune o lecţie importantă şi totodată ajută la înfăptuirea ei. Ştim de acum că, în general, Nodul Nord înseamnă opusul Nodului Sud, ca semnificaţie, însă şi că presupune nu doar eliminarea „defectelor” aferente acestuia, ci şi reintegrarea, folosirea într-un mod nou a unor calităţi cu siguranţă dobândite în încarnări anterioare.

Ce îi spune Taurul Scorpionului? În primul rând că are un loc, al lui, în lumea asta, care îl aşteaptă şi pe care doar trebuie să-l găsească. Pentru aceasta va trebui însă să depună eforturi considerabile.

Ca să îi fie mai uşor, trebuie să pornească de la accepta, fie şi folosind iniţial autosugestia, că nu toţi sunt strâmbi, dar nici el. Complexul vinovăţiei, explică Taurul, nu serveşte la nimic, toţi în lumea aceasta au greşit într-un fel sau altul, ce-ar fi ca fiecare să îşi plângă permanent vina şi să se acuze chiar şi pentru faptele altuia?

Acest Nod Nord este şi puternic şi foarte benefic, îndeamnă către echilibru, adică către ceea ce îi lipseşte cel mai mult celui cu karma de Scorpion. Fii senin, spune Taurul, pentru a vedea limpede nu lucrurile pe care nu le vede nimeni în afară de tine, în tenebrele sufletului şi ale minţii, ci exact cele care te înconjoară şi pe care tu le consideri mici. Ce-ar fi să le dai mai multă importanţă şi, astfel, să îţi faci viaţa mai uşoară? Până la urmă, dacă te afli aici, nu te poţi afla (şi) în altă parte, dacă aşa a hotărât izvorul vieţilor, hai să te învăţ integrarea, hai să facem nişte paşi mai mărunţi, dar mai clari, în acest sens.

Apoi, aflăm, Taurul îl învaţă pe Scorpion să construiască, căci specialitatea lui a fost, de cele mai multe ori, distrugerea. Aflând foarte repede punctele slabe ale ţintei vizate, om, grup, ţară, a ştiut unde să lovească, cum, când, însă a preluat, la nivelul de fiinţă nu suficient de evoluată, încă, lucruri,  deja făcute, alcătuite, gândite într-un fel, nu a conceput el însuşi o scară, proprie, a valorilor şi poate că mai mult, a intervenit negativ într-o anume desfăşurare firească din dorinţa de a profita rapid la maximum de ceea ce a obţinut. Dar, mergând mereu către altceva, către mai mult, posesiv, rapace, Scorpionul a reuşit să-şi distrugă şi propria viaţă, căci nu întotdeauna situaţiile au decurs după placul său şi a avut adversari redutabili, care într-un final l-au pus în posturi penibile, ce au însemnat pierderea a tot şi rămânerea într-o incertitudine acerbă, care l-a măcinat. Această incertitudine, fireşte, persistă şi azi la omul cu această karmă, frica că va pierde, că va rămâne fără nimic, că va fi respins, că nu se va descurca, sindromul neînţelesului şi neacceptatului. Nodul Nord în Taur spune fă tu ceea ce apreciezi la alţii şi s-ar putea să devii mai bun decât ei. Nu mai râvni şi nu mai aştepta să primeşti, să ţi se dea, nimeni nu s-a născut dator ţie.

O problemă esenţială a karmei de Scorpion pot fi, literalmente, banii, căci până în această viaţă nu i-a dobândit ca toţi ceilalţi. Nu s-a gândit cum să-i facă, ci de unde să-i ia, de la cine. Uneori nici nu şi-a pus problema lor, ca şi când nici n-ar fi existat aşa ceva, mai ales atunci când s-a aflat în posturi precum cea de vrăjitor, astrolog, magician, sfătuitor al regilor. Poate că în schimbul serviciilor sale a primit alte servicii, sau favoruri, nu bani,  poate că a trăit într-un regim de separare, favorizat, ce nu a presupus o interacţiune cu viaţa reală şi care i-a creat o imagine dar şi aşteptări false pentru care plăteşte azi, când se vede confruntat cu situaţii existenţiale spinoase şi ameninţătoare. Idealismul său, o anume stare de visare continuă poate constitui premisa pentru disconfort la toate nivelurile într-o lume pragmatică şi materialistă. Şi tocmai asta face Taurul, îl învaţă că aici, pe Pământ, liniştea se dobândeşte mult mai uşor dacă faci tu personal bani, dacă deprinzi arta, dar şi plăcerea facerii lor. Şi îi dă idei, iniţiative, îl împinge să iasă din reverie şi letargie, ancorându-se bine, temeinic, într-o profesie sau îndeletnicire.  A nu depinde, nici material, nici altfel, de alţii înseamnă binefacere, mai explică el.

Nodul Nord în Taur înseamnă un mare şi extrem de important pas înainte către a te organiza. Este foarte probabil ca cei călăuziţi în această viaţă de el, după ce se vor fi săturat de neadaptaţi, excentrici, de foarte interesanţi leneşi şi pierde-vară sau nebuni, să întâlnească, la momentul potrivit,  exact opusul lor ca oameni, unii ordonaţi, meticuloşi, cu o direcţie clară, care pot deveni adevărate modele pentru ei. În orice caz, astfel de oameni sunt extrem de necesari în viaţa celui care prea rar a ştiut să aleagă o cale sigură în încarnările anterioare, mai ales dacă sunt binevoitori şi îi înţeleg potenţialul, unul, repet, imens.

După cum spuneam, karma de Scorpion implică, printre altele, o legătură specială, profundă cu Divinul şi de multe ori înzestrări excepţionale, dar nu bine folosite altădată, de medium, prezicător, vindecător etc. De fapt, aceşti indivizi nu prea au ştiut ce să facă cu calităţile lor şi, nedispunând de o răbdare suficientă, căutând rezultate imediate, şi-au irosit energia în acte şi gesturi care într-un final i-au compromis sau i-au menţinut sub posibilităţile lor reale de manifestare. Taurul vine să corecteze aceste aspecte, de fapt să le dea alt sens. Nativii vor fi călăuziţi în a-şi canaliza mai bine forţele, după ce le vor fi apreciat cum trebuie şi conştientizat suficient. Apoi, le vor da o aplicaţie concretă, sistematică. Astăzi, nu este nevoie să te mai ascunzi dacă ceea ce poţi tu oferi ţine de o sferă mai puţin comună, ai voie, de exemplu, să îţi deschizi un cabinet de astrolog sau de psiholog şi nu eşti neapărat considerat vrăjitor dacă dispui de clarvedere sau înlesneşti lucruri excepţionale. Pentru a te putea pune în valoare însă, se impune să te mobilizezi şi organizezi, să te pui în acord cu legea şi să foloseşti criteriile ei, ceea ce aceşti nativi învaţă acum

Pe de altă parte,  Venus, guvernatorul zodiei Taurului, îi va determina să nu mai accepte a se angaja şi în acţiuni oculte de influenţare sau manipulare a oamenilor, poate chiar cu o conotaţie de-a dreptul negativă, fie şi numai pentru a-şi verifica puterea. Această planetă le poate întări mereu mai mult bunăvoinţa şi chiar iubirea pentru ceilalţi de care dispun, dar pe care, cel mai des din frică, din nesiguranţă şi-au refuzat-o.Vor fi împinşi spre a-şi accepta şi dezvolta sensibilitatea, înţelegând că este ceva foarte preţios, fără de care rămâi pe o treaptă inferioară a evoluţiei.

Astăzi cei cu karma de Scorpion primesc invitaţia de a nu se mai ascunde, fie şi ei înşişi, şi de a spune mai deschis, dar şi mai clar, mai pe înţelesul tuturor, ceea ce au de spus, lucru care îi va elibera de poveri, psihice, inimaginabile. Nodul Nord în Taur le explică că de fapt cunoştinţele lor, atât de neobişnuite, reprezintă un adevărat şi inestimabil tezaur pe care, împărtăşindu-l, se vor simţi în cele din urmă recompensaţi. Totul este să nu mai aibă atâtea aşteptări, atâtea îndoieli şi să lepede ceva din scepticismul ce nu mai poate fi întâlnit decât la cei cu karmă de Fecioară probabil. Li se recomandă şi încurajează acum dezinvoltura, aducerea din adânc a patosului şi entuziasmului de care cu siguranţă dispun, mai ales când este vorba de a vorbi despre lucrurile spirituale, în care ei se pot mişca precum peştii în apă.

Repet, pot vorbi enorm despre această dispunere astrală, însă deja am depăşit cu mult spaţiul alocat altora şi voi fi considerat, poate, nedrept şi…subiectiv. Foarte posibil. Foarte posibil şi să reiau discutarea celorlalte Noduri Lunare şi chiar să public o carte pe această temă, împreună cu Planetele Retrograde.

Tema discutată aici este oarecum asemănătoare celei privind Casele Astrale 8 şi 2, cu menţiunea că, într-adevăr, contează semnele în care sunt situate acestea. Oricum, ceea ce vreau să spun este că se poate stabili o paralelă între karma Zodiilor şi karma Caselor, lucru deja ştiut de către unii. De altfel, voi introduce această menţiune, curând, în subsolul comentariilor despre Noduri.

Ca să închei, totuşi, foarte important pentru nativii cu axa karmică Scorpion-Taur, este să îşi dobândească sentimentul de apartenenţă, să nu se mai simtă nişte rătăcitori, un fel de umbre ale celorlalţi sau de toleraţi. În acest sens un lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere este chiar dobândirea unei case a lor, de care s-ar bucura şi mai mult dacă ar fi în mijlocul unei grădini, pe pământ deci, şi nu la bloc. Căci ei au a restabili, fiinţial, legătura cu Mama- Pământ, pe care atâta vreme au renegat-o. Condamnaţi în multe vieţi de mărginirea celorlalţi au învăţat să riposteze şi să fie răzbunători, uneori instituind chiar ei comitete de judecată şi pedepse cumplite, demne de imaginaţia lui Dostoievski, Scorpion. De ce? Pentru că au considerat că natura lor reală nu poate fi înţeleasă şi că, deci, trebuie să-şi creeze o alta, paralelă, prin care să fie percepuţi altfel decât sunt, dar cu care au putut, din păcate, ajunge să se confunde. Astăzi li se cere să se bucure de tot ceea ce au, fără reţineri, să savureze, să celebreze. Tenacitatea lor, inegalabilă, va fi răsplătită, la fel şi capacitatea lor de a vedea în alţii mai bine chiar decât în ei înşişi şi astfel de a-i ajuta pe aceştia să se descopere şi redefinească.

Pe de altă parte, Nodul Nord în Taur îi va face să devină mai responsabili în afirmaţiile şi acţiunile lor, conştientizând câtă putere conţin cuvintele lor şi că talentul de a răni cu atâta uşurinţă poate fi convertit în cel de a vindeca, la fel de uşor, căci s-au născut pentru aceasta. Cu cât vor fi mai siguri că ceea ce fac are ecou, cu atât vor fi mai încurajaţi să se schimbe şi să îşi dezvolte dimensiunea ce ţine de prietenia pentru ceilalţi şi simpatia pentru lume în general. Ajungând să se încreadă în rezultatele şi nu doar în intuiţiile lor, întreaga viziune li se va schimba şi se vor simţi în sfârşit integraţi, fie şi doar la capătul unei vieţi care, din cauza acestei karme, va implica din păcate mult zbucium totuşi, căci nimic nu este mai greu decât a te găsi pe tine în adevărul tău….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Comments

   1. Da. Cat adevar. Am aceasta axa karmica si am ajuns doar la 40 de ani cand, Uranus mi-a dat sutul, sa ma schimb si sa simt incetul cu incetul eliberarea. Acum ma simt ca o pasare in vazduh, oamenii vin la mine, pleaca multumiti si ma trec fiori cand vad ce pot sa realizez. Cand ii vad luminati la fata parca am mai plantat o floare.
    Fata de cum eram in tinerete, m-am schimbat cu 180 de grade. Multumesc pentru aceasta clarificare minunata. Cu ocazia asta o sa ma simt mai putin vinovata pe interior.
    Astept noi detalii. Aveti expuneri si descrieri profunde si pe inteles.

  1. Buna,cuvintele mele nu pot revela profunditatea cu care ai scris tot acest material ,avind in vedere ca esti sub influienta ” Scorpionului Karmic”doar tu puteai face aceasta scriere atit de perfecta ,profunda.Felicitari!!!!

 1. Salut. Imi mai poti furniza si alte informatii despre Nodurile astea?
  As mai vrea sa discutam.

  Bogdan.

  O seara buna!

 2. Multumesc mult pentru a pune la dispozitie asemenea informatii ,sunt stupefiata cu adevarat de cele citite.Aceasta configuratie cu nodul nord in taur si nodul sud in scorpion pentru mine a fost fatala intrucit sotul meu are acest marcaj astral.Iar eu am nodul nord in scorpion si nodul sud in taur. In sfirsit ne am despartit,am trait calvarul vietii mele timp de 30 ani .multumesc si multe felicitari .

 3. Crăciun fericit! Si eu am Ns in Scorpion si Nn in Taur. Mulțumim pentru analiza profunda si sensibila pe care ați facut-o!

 4. Pff, o descriere mai buna nici ca se putea, pe langa ca am NS in scorpion si NN in taur sunt si scorpion cu ascendent in leu. Multumesc, citind aceste randuri incep sa ma inteleg mai bine, si sa inteleg frica constanta pe care o am fata de oameni in general si de ce trebuie sa muncesc mai mult ca alti pentru a obtine ceva in viata asta.

 5. Multumesc din suflet pentru aceste randuri. Am NS in Scorpion in Casa a XII si evident NN in Taur Casa a VI. Iar acum, in aceasta perioada, nodurile sunt suprapuse. Am impresia ca NS in casa XII potenteaza si mai mult scorpionul. Ma consider norocoasa cu asa o configuratie.

  1. Extrem de interesant, și eu le am în aceleași case. Uneori pare foarte greu să trăiești cu această structurare, alteori însă ți se pare cel mai mare dar și, poate, chiar este, din perspectiva evoluției. Altfel, desigur, Scorpionul are o legătură importantă cu introspecția și spiritualitatea, deci casa XII îi mărește capacitatea de a vedea dincolo de aparențe, dar totodată îl predispune la riscul de a deranja prin observațiile făcute, fiindcă pot fi surprinzător de exacte, iar adevărul știm că…SUPĂRĂ! Mulțumesc și eu.

 6. Foarte interesant totul. Intotdeauna m am simtit ca si cum as avea f multe greutati chiar si cand viata mergea inainte fara probleme..acum incep sa inteleg de ce…. Eu am nodul nord in taur si binenteles nodul sud in scorpion. Fiind un berbec ascendent scorpion cu luna si saturn in prima casa as vrea sa citesc cat mai multe detalii si spre case. Puteti sa ma indrumati?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.