AKASHA ȘI CĂLĂTORIILE AKASHICE

Probabil că mulţi dintre voi au auzit, deja, despre termenul şi totodată conceptul de AKASHA. Desigur însă că în gândirea colectivă, din întreaga lume şi nu doar din România, nu s-a ajuns la o înţelegere reală sau completă a acestuia şi nici nu ar fi simplu.

Ca punct de pornire, pentru cei care acceptă ideea de destin, karmă, reîncarnare, AKASHA constituie arhiva tuturor vieţilor şi faptelor noastre, dar, la un alt nivel, şi cea a gândurilor, emoţiilor şi sentimentelor pe care le-am manifestat vreodată, în diverse planuri. 

Nu este vorba, bănuiţi, de o arhivă obişnuită, căci aici nu întâlnim cărţi, papirusuri sau ceva asemănător, deşi putem gândi, metaforic, în acest mod.  Înregistrările akashice sunt  dispuse ca nişte vibraţii magnetice, ce fac parte dintr-o hologramă informaţională ale cărei date sunt scrise în Limbajul Luminii. Acest limbaj este ca un cod divin de consemnare a călătoriei sufletelor şi ne permite să ne îndeplinim misiunea divină în fiecare (nouă) viaţă. Datele de lumină sunt secvenţe de vibraţie energetică care introduc, printr-un magnetism de ordin subtil, noi date în arhivă. Arhiva akashică, în sine, este ca un câmp magnetic ce păstrează tot ce se întâmplă în Cosmos laolaltă, iar această vibraţie de lumină energetică este cea care operează traducerea datelor înscrise în Akasha în imagini, forme, simboluri sau cuvinte ce pot fi înţelese de mintea umană.

Când accesăm lumina din Akasha, ne conectăm în mod automat la aceasta  prin lumina care există (şi) în noi. Limbajul Luminii este şi limbajul sufletului nostru. Întrucât suntem, ca spirite, fiinţe de lumină, avem acces imediat la Lumină. Lumina este esenţa Sursei Divine ce are încorporat în sine limbajul transcendent ca mod de exprimare cuantică multidimensională.

Limbajul divin al Luminii nu poate fi accesat decât prin vibraţia iubirii şi a compasiunii. Limbajul Luminii mai este numit şi Limbajul Creaţiei, al Sursei sa al lui Dumnezeu.

Fiecare celulă a corpului nostru conţine această lumină şi fiecare dintre noi cunoaşte Limbajul Luminii, întrucât acesta reprezintă forma primordială de interconectare între toate elementele creaţiei.

Programele de conştiinţă ce constituie realitatea noastră în cadrul hologramei de lumină pot fi convertite în informaţii clare, pe care le putem extrage în funcţie de ceea ce dorim să aflăm, perspectivă în care putem vedea, într-adevăr, această structură cosmică şi ca pe o Bibliotecă de Lumină.

Lucru ce trebuie reţinut, ceea ce putem afla în planul akashic nu înseamnă doar înregistrări ale diferitelor vieţi umane, ci şi date despre întregul Univers, cu toate sistemele  solare, galaxiile, planetele, dar şi fiinţele sale, adică şi altele în afară de oameni, iar fiindcă am ajuns aici, trebuie să ştim că fiecare dintre noi se poate să fi trăit nu doar pe Pământ, atunci când am ales să ne manifestăm la nivel de formă pentru a ne completa evoluţia.

Ne putem referi la Akasha ca la memoria Universului aşadar, dar şi ca la un fel de internet cosmic ce leagă între ele dimensiunile şi în cadrul căruia fiecare dintre noi are o pagină, eterică, a sa, ce poate fi accesată dacă ştim să ne acordăm la frecvenţa corespunzătoare acesteia. Surprinzător sau nu, când accesăm, vibraţional, Akasha putem afla informaţii nu doar despre trecutul, dar şi despre viitorul nostru, cu toate că, trebuie spus, acestea nu ne vor înfăţişa certitudini, ci variante posibile, condiţionate de modul nostru de a gândi şi de a acţiona, ce uneori suferă schimbări.

Când vom dori să aflăm un anume lucru, cum ar fi evenimentele importante ale unei vieţi anterioare, s-ar putea să vedem imagini ce se înlănţuie clar, una după alta, ca într-un film, dar putem avea parte şi doar de frânturi de imagini sau flash-uri, a căror semnificaţie trebuie s-o descifrăm noi, ulterior, prin asocierile pe care le facem. Uneori este vorba nu despre imagini, ci despre trăiri sau stări, emoţii, gânduri, cuvinte sau sunete.

Să nu uităm că informaţiile sunt înregistrate la nivel energetic în vibraţia Luminii şi a Iubirii, care penetrează tot ce există în Univers şi că, deci, cu cât ne vom rafina mai mult fiinţa şi cu cât va exista mai multă sinceritate, dăruire, consecvenţă şi transfigurare în efortul nostru de a ne conecta la Banca de Date a Cerului, cu atât vom fi mai răsplătiţi prin răspunsul pe care îl primim de la Univers.

De la şcoală la şcoală de gândire, Înregistrările Akashice au fost numite: Mintea lui Dumnezeu-Mintea Cosmică-Mintea Universală-Conştiinţa Colectivă Cosmică-Cartea Sufletelor-Câmpul Sursă Universal-Punctul Sursă-Cartea Vieţii.

Din perspectivă umană, înregistrările sunt în mod continuu actualizate sau împrospătate, cu fiecare nou gând, emoţie sau acţiune experimentată de o persoană încarnată. Arhivele Akashice aşadar reţin sau  stochează amprenta energetică şi călătoria fiecărui suflet pe traseul numeroaselor sale vieţi, la fel şi în cazul culturilor şi civilizaţiilor

Akasha este cuvântul sanscrit pentru eter, cer sau spaţiu.  În lucrarea sa, Cartea Vieţii Tale: Accesarea Înregistrărilor  Akashice, Gary Bonnel spune că atunci când este observată din afara spaţiului şi timpului, adică din Universul Conştiinţei, energia eterică poate fi imaginată ca fiind analogă pânzei unui păianjen. Această pânză are 144000 de puncte de intersecţie, fiecare fiind infuzat cu particule de lumină. După cum fiecare dintre noi are un corp eteric ce este duplicatul exact al corpului nostru fizic, tot aşa şi planeta noastră are un corp eteric ale cărui puncte de intersecţie formează creierul eteric al Minţii Colective.

Motivele principale de accesare a Arhivelor Akashice :

  • Obţinerea unor informaţii preţioase, ce ne pot folosi în evoluţia spirituală. Citim Înregistrările Akashice pentru a înţelege cum ne creăm experienţa umană de-a lungul încarnărilor noastre pe Pământ dar şi pe alte planete.
  • Accesarea Arhivelor Akashice ne poate dărui călăuzirea de care avem nevoie în viaţă pentru a depăşi dificultăţile cu care ne confruntăm. Înţelegerea anumitor vieţi trecute are uneori darul de a ne deplasa gândirea spre idei noi, creative şi constructive, după cum ne poate dărui pace sau ne poate explica anumite probleme, boli sau suferinţe
  • Când intrăm în contact cu  sau chiar experimentăm Înregistrările Akashice, observăm că anumite vieţi sau evenimente sunt înconjurate de o enormă cantitate de energie, iar de aici putem extrage răspunsuri pentru multe întrebări arzătoare ale momentului prezent.
  • Dacă ne propunem aşa ceva, incursiunea în Akasha este în măsură să ne ofere, dintr-o perspectivă diferită, explicaţii despre familia din care provenim, familia întemeiată dar şi despre alte relaţii importante pe care le avem în această lume

  În sfârşit, există şi accesări ale Minţii Universale la capătul cărora vom identifica anumite tipare ce par a se repeta, pentru noi, de la viaţă la viaţă

Cel mai bun mod de abordare a Arhivelor Akashice îl constituie intenţia setată prin filtrul dragostei şi al dorinţei sincere de cunoaştere. O minte şi o voinţă puternic focusate ne conectează, pe firul energiei, la ceea ce numim Mintea Supraconştientă. Prin direcţionarea conştiinţei, mintea plăsmuieşte o cărare către acumularea informaţiilor necesare pentru îndeplinirea dezideratelor noastre, care se poate datora întrevederii cu un medium, unei consultaţii astrologice, unei citiri în tarot, unei vindecări energetice sau accesării Arhivelor Akashice, printre altele.

Arhivele Akashice sunt peste tot înăuntrul şi în jurul nostru, deschise în orice moment accesării. Oricine poate accesa informaţiile de aici şi de fapt toţi o facem mult în mod inconştient, căci, o ştim, des ni se întâmplă să avem intuiţii sau premoniţii, care de fapt înseamnă incursiuni scurte în înţelepciunea divină conţinută în Akasha. Fiecare fiinţă de pe Pământ contribuie la existenţa Arhivelor Akashice. Toţi suntem conectaţi la energia iubirii şi a compasiunii.

De ce peste noi se aşterne aşa-numitul văl al uitării şi nu ne amintim cele conţinute de Înregistrările Akashice? Dacă am păstra vie amintirea tuturor vieţilor noastre, pe de-o parte mintea noastră ar deveni supraîncărcată, iar pe de alta am face mereu comparaţii între viaţa noastră de acum şi tot restul experienţelor trăite în momente, culturi şi roluri diferite, ceea ce ne-ar putea întrista uneori şi totodată ne-ar putea împiedica să ne concentrăm total asupra vieţii prezente.

Totuşi, anumite situaţii nu pot fi rezolvate folosind doar ceea ce am acumulat drept cunoaştere astăzi, mai ales că ne trezim bombardaţi, din inconştient, de gânduri sau emoţii inexplicabile, de pasiuni, dependenţe, frici fără nici o justificare sau descoperim în noi talentul pentru lucruri cu care nu avem, aparent, nici o legătură.  Când avem parte de aşa ceva, ne simţim cumva datori, fără să ştim de ce, să încercăm altceva, lucruri care nu ţin de raţiunea sau logica comună, iar accesarea Arhivelor Akashice reprezintă un demers potrivit în acest sens.

În esenţă, deschiderea cărţilor akashice, ca să mă exprim astfel, poate fi asemănată cu o regresie în vieţile anterioare, mai ales dacă cineva doreşte răspunsuri din trecut pentru prezent, însă, după cum deja am menţionat parţial, se poate merge în Akasha şi cu alte intenţii. Una dintre întrebările extrem de utile pe care le putem adresa fiind aici este cea legată de scopul principal al vieţii noastre de astăzi. De asemenea, ne putem informa în legătură cu iluziile de care este bine să ne descotorosim, cu eşecurile care ne doboară, cu ataşamentele dăunătoare, cu relaţiile toxice, cu dependenţele sau cu problemele de sănătate pe care le avem şi, evident, putem cere să ni se sugereze care sunt cu modurile de rezolvare indicate în raport cu profilul nostru sufletesc şi mental creat în timp.

GHIDUL CĂTRE AKASHA

Ca şi în cazul regresiilor, experienţa în sine, cu toate trăirile şi viziunile implicate, îi aparţine persoanei ce îşi doreşte să ajungă aici, însă cel puţin la început omul ce se deschide explicaţiilor subtile are nevoie de un ghid care să îl conducă către Cartea Vieţii. De fapt, aspectul de care se ocupă acesta este crearea stării potrivite pentru călătorul în timp şi conştiinţă, prin tehnicile, înţelegerea şi experienţa de care dispune.

Dialogul prealabil cu ghidul îi oferăacestuia posibilitatea de a şti ceea ce îşi doreşte persoana interesată să afle atunci când vrea să deschidă dosarul său akashic, astfel încât el va stabili paşii ce trebuie parcurşi pentru ca mintea călătorului în Akasha să rămână focusată pe ceea ce urmăreşte, în timp ce se detaşează de mediul înconjurător şi de gânduri aleatorii, pe fondul unor emoţii bine gestionate.

Arhivele Akashice sunt protejate de fiinţe de o înaltă spiritualitate, desemnate în acest sens de entităţi şi mai înalte spiritual. Protectorii acestor arhive sunt numiţi Gardienii Arhivelor Akashice şi ei sunt aceia care ne ajută să ne accesăm înregistrările sau dosarele vibratorii, la care ei sunt conectaţi energetic. Trebuie înţeles că, la fel ca şi  înregistrările vieţilor noastre, aceste fiinţe au un caracter sacru şi că a fi în prezenţa lor înseamnă onoare pentru suflet. Nu este puţin lucru a putea să treci în revistă întreaga experienţă a fiinţării tale, de la început şi până acum, drept pentru care este de înţeles şi răspunderea pe care o au aceşti gardieni sau paznici, împreună cu dorinţa lor de a se asigura că oferirea anumitor informaţii serveşte în mod pozitiv celui care le cere şi că ele nu vor fi luate în derâdere. Aici are din un rol important ghidul, care este absolut conştient de respectul pe care îl merită aceste fiinţe de altfel extrem de binevoitoare şi îl educă pe călătorul în Akasha cu privire la atitudinea potrivită, şi anume una de reverenţă şi recunoştinţă. Tot el va servi la început ca intermediar între paznicii arhivelor şi vizitatorii acestora, după cum,  doar dacă i se cere, îl poate ajuta, după consumarea experienţei, pe călător să traducă anumite mesaje sau viziuni cu care acesta se întoarce din Akasha, în condiţiile în care dispune de înţelepciunea necesară.

Se pot spune, fără doar şi poate, încă foarte multe despre Akasha şi despre Înregistrările Akashice, dar cel mai bine, pentru cei însetaţi de cunoaştere, este să se deschidă direct experienţei în sine, pentru că doar ei personal îşi vor putea oferi cele mai bune explicaţii cu privire la această Memorie Cosmică şi la modurile în care îi poate ajuta, în condiţiile în care devin sincer convinşi de existenţa sa.

Cei care cred că eu, în baza cunoştinţelor acumulate, a profesiei şi a legăturii mele vechi şi fertile cu spiritualitatea sunt potrivit în a-i conduce către planul propriei conştiinţe, în Akasha, sunt rugaţi să mi se adreseze şi să stabilească o programare. Vom investiga împreună care sunt motivele ce îi îndeamnă să îşi dorească accesarea Câmpului-Sursă şi vom stabili, în prealabil, cum este bine să decurgă o asemenea călătorie a sufletului, după care eu mă voi ocupa să aduc călătorul în starea, psihico-mentală, cea mai potrivită pentru ceea ce urmează să se întâmple

AMIN!