Venus retrograd

 

 

Venus, planeta iubirii, frumuseţii şi armoniei, este simbolizată prin cercul spiritului poziţionat peste crucea materiei. Prin intermediul lui Venus, frumuseţea, armonia şi iubirea spiritului îşi găsesc drumul spre manifestarea corectă în materie.

Când Venus este retrograd, situaţia se inversează şi manifestarea spiritului depinde de aspectele fizice. Omul al cărui aspect material al vieţii este în dezacord cu experienţele din vieţile precedente ajunge deseori să nege tot ceea ce există în realitate. Forma sau aspectul material al vieţii este dominant în viaţa persoanei, pentru că entitatea trebuie să Înţeleagă karma sa din vieţile anterioare, cristalizată în materie.

Această poziţie a lui Venus determină reacţii puternice ale persoanei, în sensul că aceasta evaluează fiecare eveniment, situaţie şi relaţie în funcţie de iubirea care i se dăruieşte sau care îi este refuzată. Efectul general al retrogradării lui Venus este resimţit în latura personală a vieţii, care nu este hrănită de către suflet.

Venus retrograd dă în general nativului dificultăţi cu sexul opus, datorită unei puternice şi persistente dorinţe de securizare interioară. El are tendinţa de a interioriza problemele şi de a le rezolva în sine însuşi, se simte, cumva, vulnerabil. Există un blocaj interior care îl inhibă pe nativ la nivelul iubirii şi al manifestării sentimentelor în general. Acest lucru se datorează unei karme destul de grele din punct de vedere afectiv. Persoana nu a ştiut, ori nu a vrut să iubească, sau nu a fost iubită. Aceasta nu a înţeles iubirea în adevăratul său sens şi, prin comportamentul adoptat, i-a făcut să sufere pe cei care o iubeau. De cele mai multe ori, nativii cu Venus retrograd fac parte din categoria intransigenţilor în iubire, a celor care-şi bazează viaţa sentimentală pe intoleranţă şi duritate, care au un comportament contradictoriu în legătură cu persoana iubită.

Venus retrograd exagerează imperfecţiunile iubirii sau ale vieţii amoroase. Foarte conştientă de sine, persoana se întreabă de ce alţii îi acordă atenţia pe care nu şi-o acordă ea însăşi. Poate să iubească profund şi nu ştie acest lucru decât după ce relaţia s-a sfârşit. Modurile sale de comportament, variate, au toate un punct comun: Persoana refuză exact lucrurile de care are mai mult nevoie. Are întotdeauna dificultăţi în relaţiile cu sexul opus pentru că tinde dinainte să programeze  relaţiile sale viitoare în aşa fel încât ele să se adapteze unor scheme mai vechi de comportament. Această poziţie tinde să însingureze persoana în timpul vieţii, pentru că ea se privează de fericire făcând prea multe eforturi ca s-o obţină.

Când Venus este retrograd, entitatea nu ştie să iubească sau să accepte iubirea care i se oferă. Acest lucru este generat de experienţe neplăcute pe care le-a avut în vieţile anterioare. A suferit atât de mult, încât acum îi este teamă să exprime bogăţia iubirii sale, de teamă să nu fie din nou rănită. Acest lucru se manifestă mai cu seamă în viaţa de cuplu, pentru că subiectul nu se poate dărui în întregime, suspectând veşnic persoana iubită de egoism sau interese ascunse, chiar şi atunci când nu are motive s-o facă. . E posibil ca mai ales primele experienţe sentimentale să resimtă această povară.

În această viaţă, nativul are multe dificultăţi în ceea ce priveşte modul de a începe o relaţie cu sexul opus. Persoana încearcă să trăiască în prezent, dar îi revine mereu în minte amintirea unei iubiri pe care a trăit-o în trecut şi de care încearcă să scape.

În horoscoapele masculine, Venus retrograd poate fi un indiciu al homosexualităţii. Acest aspect se manifestă foarte divers: de la omul care-şi afirmă deschis preferinţa pentru homosexualitate, căutând să capteze şi atenţia altora, până la bărbatul căsătorit, căruia nu-i place să vorbească despre aceasta, dar care încearcă cu orice ocazie să evite femeia. Acest tip de bărbat se învârteşte toată viaţa în preajma prietenilor săi bărbaţi, la umbra asociaţilor, cluburilor, petrecerilor. Poate fi vorba şi de o convingere a anumitor reprezentanţi ai sexului masculin că prietenii oferă mai multă siguranţă, mai multă sinceritate decât femeile, de unde această predilecţie pentru prieteni bărbaţi şi sacrificarea vieţii sentimentale. Oricum, singurătatea afectivă de care care suferă Venus retrograd, indiferent dacă este vorba despre femeie sau bărbat, căutarea disperată a unei fericiri ce pare de neatins, nu reprezintă altceva decât frânarea inconştientă a drumului spre fericire, din lipsa forţei interioare necesare. În locul veşnicelor bănuieli, al jocului de-a cine este mai tare şi cine are dreptate, care în final poate duce la refuzul iubirii în sine, deci şi al posibilităţii de a fi fericit, cei cu Venus retrograd ar trebui să se întrebe dacă nu cumva dificultăţile în raporturile cu persoanele de sex opus nu sunt de fapt rezultatele lipsei de siguranţă interioară.

Venus retrograd poate indica o greşeală manifestată prin iubire posesivă, din interes, sau din gelozie nefondată. În prezent , persoana trebuie să înţeleagă corect o relaţie afectivă şi să nu repete greşelile. Probabil că va trece prin multe experienţe sentimentale cu final nefericit. Venus retrograd se vindecă pe parcursul mai multor vieţi, pentru că persoana este nevoită să suporte în prezent consecinţele greşelilor făcute în trecut.

Problema persoanelor cu Venus retrograd constă în manifestarea cu multă dificultate a propriilor sentimente. Ele nu concep faptul că a iubi înseamnă a dărui. Venus retrograd condiţionează iubirea de respectarea propriei dorinţe (cum decide ea, ce decide ea). O asemenea persoană nu prea te convinge că iubeşte, iar prin fapte îţi demonstrează chiar contrariul.

Venus retrograd poate indica o persoană care petrece foarte mult timp în singurătate. Dacă nu-şi depăşeşte carenţele manifestate în modul de a iubi, persoana nu are nici o şansă să fie fericită în viaţa respectivă. De corectarea manifestărilor emoţionale poate depinde întreaga sa viaţă, iar pentru a-şi rezolva problemele, persoana trebuie să-şi schimbe optica asupra partenerului printr-un mare efort de voinţă. Trebuie să nu mai pună partenerului nici un fel de condiţii şi să-şi dăruiască total sentimentele

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.